17.-18. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Program

  • 17. nov 2020Kl. 10:00

Tirsdag 17. november

09:0010:00
Registrering
10:0013:00
Plenum del 1
10:0010:10
Åpning

Direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering ønsker velkommen

#205
Kenneth Stien

Direktør i Arbeid og Inkludering

10:1010:45
"Alle kan ikke bli høykompetente. Vi må rett og slett lage et arbeidsmarked for de folkene vi har, i stedet for å ønske oss et nytt folk."

Simen Markussen er seniorforsker ved Frischsenteret. Hans forskning omhandler ulike sider av norsk arbeidsliv, som utdanning, trygd, pensjon og skatt. Markussen ledet også arbeidet med NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling, livslang læring for omstilling og konkurranseevne, og han er fast spaltist i Dagens Næringsliv.  

#205
Simen Markussen

Seniorforsker Frischsenteret

10:4511:30
Hvem er de unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Andelen personer under 30 år som mottar uføretrygd har økt jevnlig de siste tretti årene, og trenden har vært gjenstand for kvantitative og kvalitative undersøkelser som søker å gi troverdige forklaringsmodeller. Har arbeidslivet blitt mer brutalt? Har befolkningen fått dårligere helse? Er velferdssystemet for generøst? 

#205
Tonje Fyhn

Forsker ved Uni Research Helse

11:3012:00
Pause og besøk av ustillerne
12:0013:00
Følelsesfloker og emosjonell førstehjelp

Emosjonene våre skal gi oss retning og kraft. De skal hjelpe oss inn i fellesskapet og gjøre oss oppmerksomme på egne og andres behov. Men hva skjer når behovene våre ikke blir møtt? Når vi ikke kalles inn på et eneste jobbintervju, eller det skjærer seg på det ene stedet etter det andre? Og hva med den som ikke orker å søke på noen jobber i det hele tatt? Som er nummen, redd eller virker likegyldig?

Når nederlagsfølelse, håpløshet, bekymring og motløshet dekker til de sunne emosjonene våre, er det vanskelig å finne frem- og krevende å hjelpe.           

Psykolog Cecilie Benneche vil i foredraget forsøke å gjøre det lettere å skille mellom sunne følelser og alt det som dekker dem til og forvirrer. Hun bruker nyere emosjonsforskning, praktiske eksempler og et stort bildemateriale fra denfølelsen  -et samarbeidsprosjekt mellom henne, fotograf jo Michael de Figueiredo og 12 skuespillere.

Cecilie Benneche

Psykolog

13:0014:00
Lunsj
14:0016:30
Plenum - del 2
14:0015:00
Arbeidsgiverperspektiv i inkludering – et skandinavisk blikk

Thomas Bredgaard er professor ved  Insitut for Statskundskab ved Ålborg Universitet, og har særlig forsket på hvordan man kan skape jobbmatch mellom personer med nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne og arbeidsgivere. Hvilke forskjeller og ulikheter er det mellom Danmark og Norge, og hva kan vi lære av hverandre? 

#205
Thomas Bredgaard

Ph.D., Professor ved Aaalbord Universitet

15:0015:30
Pause og besøk av utstillerne
15:3016:30
Mamma er trygda

Vi snakker om de trygda hele tida. Hver uke på statskanalen sitter et begeistret publikum og roper «Stay trygda!» i kor. De har til og med fått sitt eget verb. Å nave, jeg naver, han navet, hun har navet. "Mamma er trygda" både en rystende familiehistorie og en innsideskildring av en samfunnsgruppe som ofte omtales, men som sjelden kommer til orde selv. 

#205
Mimir Kristjánsson

Journalist, forfatter og politiker.

19:00
Middag med underholdning

Onsdag 18. november

08:4510:00
Delseminarer - del 1
08:4510:00
Delseminar 1A:

Arbeid og psykisk helse – hvor står vi nå og hvor går veien videre?   

v/ Stig Evensen, forsker Oslo Universitetssykehus 

 

Les mer

08:4510:00
Delseminar 1B:

Våre grep for bedre måloppnåelse i AFT og VTA-tiltaket 

v/Gunni Mersland, leder Avigo Arbeid & Inkludering

Les mer

08:4510:00
Delseminar 1C:

Samfunnsøkonomiske virkninger ved å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb

v/Bjørn Gran, seniorøkonom Samfunnsøkonomisk Analyse og Vegard Salte Flatval, seniorøkonom Samfunnsøkonomisk Analyse

Les mer

08:4510:00
Delseminar 1D:

Nye bekymringer eller nye muligheter? Gaming og arbeidsinkludering

v/Camilla Lynne Bakkeng, fagleder i AKAN og Lars Aarvåg-Amundsen, sosionom i Utekontakten i Bærum kommune og veileder på Spillhuset 

Les mer

08:4510:00
Minikurs i Jobpics del 1

Jobpics, et av de mest populære verktøyene for Karriereveiledning i Norge har kommet i ny utgave som gjør det mer egnet for ikke bare flerkulturelle, men også for mange andre grupper.

På dette minikurset vil du lære om karriereveiledning ved bruk av Jobpics.

NB! Dette kurset går over begge bolkene

Les mer om Jobpics her

10:0010:15
Pause
10:1511:30
Delseminarer - del 2
10:1511:30
Delseminar 2A

Arbeid og psykisk helse – hvor står vi nå og hvor går veien videre?   

v/ Stig Evensen, forsker Oslo Universitetssykehus 

 

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2B:

Våre grep for bedre måloppnåelse i AFT og VTA-tiltaket 

v/ Gunni Mersland, leder Avigo Arbeid & Inkludering

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2C:

Samfunnsøkonomiske virkninger ved å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb

v/Bjørn Gran, seniorøkonom Samfunnsøkonomisk Analyse og Vegard Salte Flatval, seniorøkonom Samfunnsøkonomisk Analyse

 

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2D:

Nye bekymringer eller nye muligheter? Gaming og arbeidsinkludering

v/Camilla Lynne Bakkeng, fagleder i AKAN og Lars Aarvåg-Amundsen, sosionom i Utekontakten i Bærum kommune og veileder på Spillhuset 

Les mer

10:1511:30
Minikurs i Jobpics del 2
11:3012:30
Lunsj
12:3015:00
Plenum
12:3013:00
Hvordan kan vi få til mer inkludering?

I dag står altfor mange utenfor arbeidslivet. Samtidig mangler en rekke bedrifter arbeidskraft. Arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter. Ole Erik Almlid kommer til oss for å snakke om hvordan vi kan inkludere flere fremover.

 

#205
Ole Erik Almlid

Administrerende direktør NHO

13:0013:40
Nav presenterer sine forventninger til AFT-tiltaket og erfaringer som har gitt forbedringer i oppfølgingen av dette tiltaket.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er det viktigste og største tiltaket for personer med nedsatt arbeidsevne. Nav har det siste året gjennomført en rekke kvalitetsundersøkelser av tiltaket i ulike deler av landet. Hva er suksesskriterier for høy måloppnåelse? Hva er sentralt for at Naskal lykkes med tiltaket? Hva er sentralt for at tiltaksarrangører skal lykkes med tiltaket. Hvordan lykkes man best i samarbeidet. 

Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Arbeids og Velferdsdirektoratet oppsummerer funnene fra disse undersøkelsene 

#205
Jan Erik Grundtjernlien

Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

13:4014:00
Pause og besøk av utstillerne
14:0014:45
Samtale med forfatter Maja Lunde om bærekraft og menneskets sårbarhet.

Bokbakder: Monica Sivertsen, fagleder Durapart.

Maja Lundes bøker er oversatt til 36 språk. Hun har solgt to millioner bøker verden over, 1,5 av dem i Tyskland alene. Lunde har 2,5 år sammenhengende på Der Spiegels bestselgerliste - og «Bienes historie» var den mestselgende boken i Tyskland i 2017. Menneskets sårbarhet, enten det er i møte med klimaendringer eller sorg vil være et av temaene. Men også menneskets kraft til å reise seg. 

Maja Lunde

Fortfatter og manusforfatter