17.-18. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

 • Simen Markussen
 • Seniorforsker ved Frischsenteret

Simen Markussen er seniorforsker ved Frischsenteret. Hans forskning omhandler ulike sider av norsk arbeidsliv, som utdanning, trygd, pensjon og skatt. Markussen ledet også arbeidet med NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling, livslang læring for omstilling og konkurranseevne, og han er fast spaltist i Dagens Næringsliv.

 • Tonje Fyhn
 • Forsker ved Uni Research Helse

 

 • Cecilie Benneche
 • Psykolog

Psykolog Cecilie Benneche vil i foredraget forsøke å gjøre det lettere å skille mellom sunne følelser og alt det som dekker dem til og forvirrer. Hun bruker nyere emosjonsforskning, praktiske eksempler og et stort bildemateriale fra denfølelsen  -et samarbeidsprosjekt mellom henne, fotograf jo Michael de Figueiredo og 12 skuespillere.

 • Thomas Bredgaard
 • Professor ved Aalborg Universitet

Thomas Bredgaard er professor ved  Insitut for Statskundskab ved Ålborg Universitet, og har særlig forsket på hvordan man kan skape jobbmatch mellom personer med nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne og arbeidsgivere. 

 • Mímir Kristjánsson
 • Journalist, forfatter og politiker

 

 • Ole Erik Almlid
 • Direktør i NHO

NHO-sjef Ole Erik Almlid sitter Sysselsettingsutvalgets del 2, sammen med de andre arbeidslivsorganisasjoene.

 • Jan Erik Grundtjernlien
 • Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

 • Maja Lunde
 • Forfatter og manusforfatter

Maja Lundes bøker er oversatt til 36 språk. Hun har solgt to millioner bøker verden over, 1,5 av dem i Tyskland alene. Lunde har 2,5 år sammenhengende på Der Spiegels bestselgerliste - og «Bienes historie» var den mestselgende boken i Tyskland i 2017. Menneskets sårbarhet, enten det er i møte med klimaendringer eller sorg vil være et av temaene. Men også menneskets kraft til å reise seg.