Januar 2020: Aldri har så mange kommet i jobb. Aldri har så mange blitt uføretrygdet.

Februar 2020: Så kom Korona og plutselig var det mange flere som mistet jobben helt eller delvis.

November 2020: Nye arbeidsmetoder og jobber har vokst fram.  Hvilken betydning har det?

  • Er pandemien en "gamechanger" på arbeidsinkluderingsområdet?
  • Har vi de rette verktøyene?  
  • Møter vi mennesker på riktig måte?  
  • Er politikken for puslete?

Personer utenfor arbeidslivet er ikke en flokk, men mennesker med individuelle behov og muligheter. Fagligheten og resultatene er bedre enn noen gang. Men behovene, utfordringsbildet og mulighetene er også større.

Fagkonferansen ønsker å utfordre om vi som samfunn og støtteapparat gjør nok. Hvordan kan arbeid- og inkluderingsbedriftene og andre aktører på inkluderingsområdet være en del av løsningen.

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt
Portrett av