7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Jobbspesialist Supported Employment- Erfaringer å jobbe med SE-metodikken i praksis.

Supported Employment er en metode som brukes for å øke arbeidsinkludering for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Denne metoden ble testet ut som et pilotprosjekt gjennom arbeids- og velferdsdirektoratet. Driv karriere som ligger i Nordland fylke, var ett av syv fylker som deltok i dette prosjektet. Prosjektet hadde en varighet på 4 år med oppstart i 2014. Resultatene av pilotprosjektet var gode med stor prosentvis overgang til ordinær jobb. Det satses i dag på økt implementering av denne metodikken i NAV og ulike tiltak i arbeids- og inkluderingsbedrifter.

I løpet av dette delseminaret vil vi kort presentere SE metodikken, samt gi dere et innblikk i suksesskriterier, utfordringer og eksempler fra en jobbspesialists hverdag.

Tone Lill Rognan og Kirsti Johansen er jobbveiledere ved Driv karriere med mye erfaring og god kompetanse innen SE metodikken.  De har jobbet i pilotprosjektet SE som jobbspesialister samt teamleder og metodeveileder. Kirsti jobber i dag i tiltaket Avklaring mens Tone Lill jobber i AFT. Begge har implementert SE-metodikken i jobben de utfører i dag.