7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Karrièrekompetanse i praksis

Regjeringen ønsker et felles kvalitetsrammeverk for de norske karriereveiledningstjenestene, også på attføringsområdet. Karrierekompetanse er sentralt i forslag til nytt rammeverk, men hvordan tar vi det inn i vårt praktiske arbeid? I denne parallellsesjonen fokuserer vi på den praktiske, relevante og konkrete tilnærmingen vi kan ha i møte med våre deltakere. Det blir raust delt, og prøvd ut, gode opplegg dere kan bruke i eget arbeid.

 

Cand.polit. Kjell Helge Kleppestø er leder av Karriere Hordaland og medforfatter av boka Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring. Han er også medlem av arbeidsgruppen som utviklet innholdet i forslaget til NYTT NASJONALT rammeverk. Han vil trekke opp linjer fra dette arbeidet og vise hvordan rammeverket kan konkretiseres og bli nyttig i ditt praktiske arbeid.