7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Spesifikke språkvansker og konsekvenser for utdanning og arbeid

Hva kjennetegner spesifikke språkvansker, og hvordan kan vi bistå personer som har disse vanskene i arbeidsrettede tiltak? Sissel Ingvaldsen, seniorrådgiver/psykolog og Gitte N. Gjersdal, seniorrådgiver/logoped fra Statped retter søkelyset på utfordringer det generelt er for liten kunnskap om.

Sissel Ingvaldsen

Arrangør: Læringsnettverket i Arbeid & Inkludering