7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Arbeidsgiverperspektiv på inkludering

Tett kontakt med arbeidsgivere er en forutsetning for å lykkes med å få folk i jobb. Hva trenger de, helt konkret, for at samarbeidet med Arbeid og Inkludering skal oppleves effektivt og trygt? Kan vi få mer ut av samarbeidet med næringslivet hvis vi tenker mer spisset og kunnskapsbasert om ulike bransjers inkluderingspotensiale og eventuelle barrierer?

Som en del av bransjens satsning på arbeidsgivermetodikk og Ringer i Vannet-modell har vi invitert PROBA Samfunnanalyse til å holde et delseminar om arbeidsgiverperspektiv på inkludering.

PROBA har på oppdrag for NHO undersøkt hvilke barrierer arbeidsgivere opplever når det gjelder å inkludere personer som står utenfor arbeidsmarkedet, hvordan arbeidsgivere vurderer potensialet for å ansette personer med nedsatt arbeidsevne, og hvilke tiltak som er nyttig for arbeidsgivere når det gjelder arbeidsinkludering. Nesten 4000 bedrifter har besvart undersøkelsen. I tillegg har det blitt gjennomført intervjuer.

Helene Berg har vært kvalitetssikrer for forskningsrapporten. Berg har bred erfaring med analyser av arbeidsmarked, arbeidsliv, velferds- og sosialpolitiske tema. Hun har inngående kjennskap til norsk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk og de institusjonelle rammene for denne, og erfaring med evaluering av politiske virkemidler på alle disse områdene.

 

Ingeborg Malterud fra bransjeforeningen Arbeid og Inkludering innleder, avrunder og syr delseminaret sammen.