7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Onsdag 8. mai

08:3010:00
Delseminarer - del 1
08:3010:00
Delseminar 1A:

 

Karrièrekompetanse i praksis

 

v/Kjell Helge Kleppestø, leder av Karriere Hordaland og medforfatter av boka Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring.

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1B:

 

Fagopplæring i våre bedrifter

v/Fønix og Spir Oslo 

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1C:

 

Oppdater deg på Karriereverktøy

v/ arbeidspsykolog Arne Svendsrud

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1D:

 

Arbeidsgiverperspektiv på inkludering

v/Helene Berg, Proba Samfunnsanalyse

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1E:

 

Spesifikke språkvansker og konsekvenser for utdanning og arbeid

v/Sissel Ingvaldsen, seniorrådgiver/psykolog og Gitte N. Gjersdal, seniorrådgiver/logoped fra Statped  

Les mer

10:0010:15
Pause
10:1511:30
Delseminarer - del 2
10:1511:30
Delseminar 2A

 

Karrièrekompetanse i praksis

 

v/Kjell Helge Kleppestø, leder av Karriere Hordaland og medforfatter av boka Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring.

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2B:

 

Arbeidsforberedende trening på sykehuset

v/psykologspesialist Beate Brinchmann Nordlandssykehuset og avdelingsleder Jacob Henningsen v/ JobbHuset, Bodø Industri.

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2C:

 

Hvordan finne arbeidsgivere?

v/Nicolai Nielsen og Fredrikke Vesthaug fra Purehelp pro samt Frode Bøyum fra Fretex Jobb & Oppfølging

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2D:

Jobbspesialist Supported Employment- Erfaringer å jobbe med SE-metodikken i praksis

v/Tone Lill Rognan og Kirsti Johansen, jobbveiledere i vår medlemsbedrift Driv karriere 

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2E:

 

Rammeverk for opplæring i AFT –tiltaket

v/Svetlana Rotaru, leder Utvikling ved Astero, og Kjetil Røttereng, fagleder ved Stavne. 

Les mer

11:3012:30
Lunsj
12:3015:00
Plenum
12:3013:30
Manglende kompetanse og muligheter i arbeidslivet

Hva skal til for at veien til arbeidslivet blir en ensveisbillett og ikke en evig runddans i systemet?

Djuve er en av landets mest markante forskere innen velferdsforskning og har særlig forsket på integreringstiltak, velferdssamfunn og inkluderende arbeidsliv.

#205
Anne Britt Djuve
13:3014:30
«Like barn leker best, men ulike barn finner opp de beste lekene.»

Milad Mohammadi har bidratt til å finne innovative samfunnsløsninger sammen med noen av Sveriges største aktører innen mangfold og sosialt ansvar, og i dag har Milad Mohammadi blitt et symbol på disse samfunnsspørsmålene i Sverige. Han ble også nominert til Årets taler i Sverige i 2016.

Milad ble født i Iran på slutten av 80-tallet og flyktet til Sverige. En oppvekst med ekskludering, diskriminering og det å se sine foreldre slåss for livet ble en stor drivkraft for Milad som ble Sveriges yngste jurist og statsviter.. Som 27-åring fikk han realisert drømmen om å starte en videregående skole i et av Stockholms mest befolkede områder.

Fagkonferansen avslutningsforedrag vil gjøre inntrykk.

#205
Milad Mohammadi