7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Program

  • 7. mai 2019Kl. 10:00

Tirsdag 7. mai

09:0010:00
Registrering
10:0013:00
Plenum del 1
10:0010:10
Åpning

Direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering ønsker velkommen

#205
Kenneth Stien

Direktør i Arbeid og Inkludering

10:1010:40
Statsråd Anniken Hauglie

Regjeringens ambisjoner gjennom Inkluderingsdugnaden og hvilken rolle bransjen kan spille for å bistå flere i jobb

#205
Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister

10:4011:10
Utenforskapet og arbeidslivet i tall

Ulf Andersen er Navs fremste tallknuser. På en pedagogisk og engasjerende måte rammer han inn hvorfor samfunnsoppdraget til NAV og arbeid- og inkluderingsbransjen er så viktig. 

#205
Ulf Andersen

Statistikksjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet

11:1011:40
Pause og besøk av ustillerne
11:4012:30
Utenforskapet og arbeidslivet i mennesker

Solveig Osborg Ose er samfunnsøkonom og en av landets mest profilerte forskere innen områder som sykefravær, psykisk helse og inkludering. Som samfunnsøkonom er hun opptatt av samfunnets bærekraft og om vi retter innsatsen inn på riktig måte. Hvilken rolle ser hun for seg at arbeid- og inkluderingsbransjen i særlig grad kan spille overfor gruppene som er på utsiden av arbeidslivet?

#205
Solveig Ose

Seniorforsker Sintef

12:3013:00
Fra tilrettelegging til jobbmestring

Er det et faglig paradigmeskifte på gang innen arbeidsinkludering hvor tilretteleggingstankegangen må tones ned? Arbeidspsykolog Arne Svendsrud mener at moderne arbeidsinkludering må bidra til at den enkelte arbeidssøker i stedet utvikler strategier for å mestre selve jobbrollen  - utvikler kritisk karrierekompetanse -  for å unngå å falle ut igjen i et stadig mer omskiftelig arbeidsliv.

#205
Arne Svendsrud

Arbeidspsykolog

13:0014:00
Lunsj
14:0017:00
Plenum - del 2
14:0014:45
Fremtidens arbeidsliv – varehandelen og digitalisering

Forståelse av arbeidsgivers behov har blitt en stadig mer sentral del av arbeidsinkluderingen. Samtidig er endringstakten i arbeidslivet større enn tidligere med krav til digitalisering, effektivisering og inntjening. Rema 1000 har i en årrekke markert seg som en svært inkluderende arbeidsgiver som gir folk en ny sjanse. Vil morgendagens Rema 1000 – butikk fortsatt rekruttere fra utenforskapet? Kjøpmann og administrerende direktør Ole Robert Reitan i Rema 1000 kommer og deler sine perspektiver på dette.

I tillegg vil Linn Fagerberg, som nylig har gått fra å jobben som gründer og daglig leder i Bypost (Ringer i Vannet-prisen 2016) til HR-sjef i arbeid- og inkluderingsbedriften Velle Gruppen dele sitt friske blikk på hva som skaper det gode samspillet mellom bransjen og næringslivet for at flere kan komme i jobb.

Reitan
Ole Robert Reitan
14:4515:00
Pause
15:0016:00
Det du ser, og det du tror du ser

NRKs sak hvor Robert Steen forteller om sønnen Mats har vakt enorm oppmerksomhet. Det kunne vært historien om alvorlig sykdom og et ensformig liv med gaming. Så har det blitt historien om ekte vennskap og et rikt sosialt liv. Som finansbyråd i Oslo er Robert Steen glødende opptatt av at flere skal komme i jobb. Det er bra for både samfunnet og kommuneøkonomien, men det grunnleggende må handle om den enkelte og hvordan vi møter personen.  Hva kan vi gå glipp av som samfunn hvis vi har for snevre rammer for hvem og hva som passer inn?

#205
Robert Steen

Finansbyråd i Oslo kommune

16:0017:00
Besøk av våre utstillere, mingling og litt mat

Besøk av våre utstillere, mingling og litt mat

19:00
Middag

Onsdag 8. mai

08:3010:00
Delseminarer - del 1
08:3010:00
Delseminar 1A:

 

Karrièrekompetanse i praksis

 

v/Kjell Helge Kleppestø, leder av Karriere Hordaland og medforfatter av boka Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring.

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1B:

 

Fagopplæring i våre bedrifter

v/Fønix og Spir Oslo 

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1C:

 

Oppdater deg på Karriereverktøy

v/ arbeidspsykolog Arne Svendsrud

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1D:

 

Arbeidsgiverperspektiv på inkludering

v/Helene Berg, Proba Samfunnsanalyse

Les mer

08:3010:00
Delseminar 1E:

 

Spesifikke språkvansker og konsekvenser for utdanning og arbeid

v/Sissel Ingvaldsen, seniorrådgiver/psykolog og Gitte N. Gjersdal, seniorrådgiver/logoped fra Statped  

Les mer

10:0010:15
Pause
10:1511:30
Delseminarer - del 2
10:1511:30
Delseminar 2A

 

Karrièrekompetanse i praksis

 

v/Kjell Helge Kleppestø, leder av Karriere Hordaland og medforfatter av boka Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring.

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2B:

 

Arbeidsforberedende trening på sykehuset

v/psykologspesialist Beate Brinchmann Nordlandssykehuset og avdelingsleder Jacob Henningsen v/ JobbHuset, Bodø Industri.

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2C:

 

Hvordan finne arbeidsgivere?

v/Nicolai Nielsen og Fredrikke Vesthaug fra Purehelp pro samt Frode Bøyum fra Fretex Jobb & Oppfølging

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2D:

Jobbspesialist Supported Employment- Erfaringer å jobbe med SE-metodikken i praksis

v/Tone Lill Rognan og Kirsti Johansen, jobbveiledere i vår medlemsbedrift Driv karriere 

Les mer

10:1511:30
Delseminar 2E:

 

Rammeverk for opplæring i AFT –tiltaket

v/Svetlana Rotaru, leder Utvikling ved Astero, og Kjetil Røttereng, fagleder ved Stavne. 

Les mer

11:3012:30
Lunsj
12:3015:00
Plenum
12:3013:30
Manglende kompetanse og muligheter i arbeidslivet

Hva skal til for at veien til arbeidslivet blir en ensveisbillett og ikke en evig runddans i systemet?

Djuve er en av landets mest markante forskere innen velferdsforskning og har særlig forsket på integreringstiltak, velferdssamfunn og inkluderende arbeidsliv.

#205
Anne Britt Djuve
13:3014:30
«Like barn leker best, men ulike barn finner opp de beste lekene.»

Milad Mohammadi har bidratt til å finne innovative samfunnsløsninger sammen med noen av Sveriges største aktører innen mangfold og sosialt ansvar, og i dag har Milad Mohammadi blitt et symbol på disse samfunnsspørsmålene i Sverige. Han ble også nominert til Årets taler i Sverige i 2016.

Milad ble født i Iran på slutten av 80-tallet og flyktet til Sverige. En oppvekst med ekskludering, diskriminering og det å se sine foreldre slåss for livet ble en stor drivkraft for Milad som ble Sveriges yngste jurist og statsviter.. Som 27-åring fikk han realisert drømmen om å starte en videregående skole i et av Stockholms mest befolkede områder.

Fagkonferansen avslutningsforedrag vil gjøre inntrykk.

#205
Milad Mohammadi