7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

 • Anniken Hauglie
 • Arbeids- og sosialminister

Anniken Hauglie (H) har vært arbeids- og sosialminister fra 16. desember 2015. Hun har tidligere vært byråd for kunnskap og utdanning, samt byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo. Hauglie er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo med hovedfag i sosiologi.

 • Ulf Andersen
 • Statistikksjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef, med øverste ansvar for at tallene fra Norges andre største leverandør av offisielle statistikker er korrekte. Ulf er opptatt av hva tallene kan fortelle oss, og leter stadig etter nye måter å sette sammen tall på for å oppnå økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter.

 • Solveig Osborg Ose
 • Seniorforsker SINTEF

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi, og forsker på helse, velferd og arbeid i SINTEF. Oses spesialitet er anvendt forskning på store og komplekse problemstillinger, med tydelige anbefalinger. Hun har ledet mange store forskningsprosjekter, og forskningen hennes har gitt viktige bidrag til politikkutformingen. Ose er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten, og en etterspurt foredragsholder.

 • Robert Steen
 • Finansbyråd i Oslo kommune

Robert Steen (Ap) har siden 2015 vært Oslos byråd for finans. Som finansbyråd har han bl.a. hovedansvar for fremleggelse av byrådets budsjettforslag og for digitalisering av Oslo kommune. Steen har omfattende bakgrunn fra næringslivet, blant annet som konserndirektør i Schibsted.

 

 • Ole Robert Reitan
 • Administrerende direktør Rema 1000

Ole Robert Reitan er en norsk bedriftsleder og forretningsmann. Han overtok ledelsen av REMA 1000 etter sin far, Odd Reitan, i 2001. Han er utdannet ved Norges Markedshøyskole, nå Høyskolen Kristiania, og begynte i REMA 1000 AS i 1996. Han ble markedsdirektør i 1999, deretter administrerende direktør for Reitan Handel fra 2001 til 2005, som da omfattet både dagligvare og servicehandel. Som administrerende direktør for forretningsområdet REMA 1000 AS, styrer han REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark og REMA Industrier AS.

 • Arne Svendsrud
 • Arbeidspsykolog

Arne Svendsrud er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske profesjonelle markedet. Har skrevet en bok om karriereveiledning – Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv  – samt mange artikler. Driver også kurs og høyskolestudier innenfor karriereveiledningsfeltet og bidrar på konferanser i inn og utland

 • Anne Britt Djuve
 • Forskningssjef FAFO

Anne Britt Djuve er forskningssjef i FAFO og har Ph.d fra Universitetet i Oslo. Hun har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter. Djuve har særlig integrering som sitt arbeidsområde, men har også bidratt bredt innenfor velferdsforskning generelt.. 

 • Milad Mohammadi
 • Foredragsholder og sosial entreprenør

Milad Mohammadi har bidratt til å finne innovative samfunnsløsninger sammen med noen av Sveriges største aktører innen mangfold og sosialt ansvar, og i dag har Milad Mohammadi blitt et symbol på disse samfunnsspørsmålene i Sverige. Han ble også nominert til Årets taler i Sverige i 2016.

 • Linn Fagerberg

Leder HR og organisasjonsutvikling i Velle Gruppen

Har jobbet som leder i ulike roller og i ulike selskaper, blant annet som daglig leder i Bypost. De siste 6 årene har hun vært sterkt involvert i inkluderende arbeidsliv via bla Ringer i Vannet.