7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Kompetanse for økt inkludering

Velkommen til årets største fagkonferanse om arbeidsinkludering.  Anniken Hauglie, Solveig Osborg Ose, Ole Robert Reitan, Robert Steen og Milad Mohammadi er noen av de mange kunnskapsrike innlederne på årets konferanse.

Kompetanse er en rød tråd i mange varianter på årets Fagkonferanse:

  • Kompetanse om den samfunnsmessige betydningen av å få flere i jobb.
  • Kompetanse om ulike brukergruppers behov for skreddersydde tilbud.
  • Kompetanse om arbeidsgivere og næringslivets behov for arbeidskraft på kort og lengre sikt.
  • Kompetanse om verktøy og metoder for å lykkes i tiltaksgjennomføringen.
  • Karrierekompetanse for å utvikle ferdigheter i å få og beholde jobb.
  • Kompetansegivende opplæring som ofte nødvendlig del av tiltaksløpet til den enkelte. 

Rett og slett: Kompetanse for økt inkludering!

#005

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt