13.-14. juni På Quality Airport Hotel Gardermoen

Innhold

Program

  • 13. jun 2019til 14. jun 2019

Torsdag 13. juni

15:3016:30
Registrering og lett servering
16:3018:30
Plenum - Møterom Rakne 3
16:3016:45
Velkommen
#205
Kenneth Stien

Direktør i Arbeid & Inkludering

16:4517:45
Sysselsettingsutvalget

Denne rapporten peker tydelig på at behovet for arbeidskraft bare vil øke fremover, og at en vesentlig suksessfaktor er at vi greier å mobilisere flere i ytterkanten av arbeidslivet til å ta del i et arbeidsliv som vil ha økende behov for arbeidskraft. Utvalget peker på flere tiltak blant annet tidligere oppfølging og mer ressurser til arbeidsrettede tiltak. Utvalgsmedlem Knut Røed presenter rapporten og tiltakene

#205
Knut Røed

Seniorforsker Frischsenteret

17:4518:30
Siri Yde Aksnes

Phd Siri Aksnes, OsloMet, har forsket på Ringer i Vannet og vil løfte frem suksesskriteriene i bransjens egen arbeidsgivermetodikk

#205

Phd, Oslo Met

19:30
Middag

Fredag 14. juni

08:3010:15
Plenum - møterom Rakne 3
08:3009:15
God samhandling mellom Nav og bransjen for å lykkes best mulig med tiltaksinnsatsen

Hvordan kan Nav og bransjen lære av hverandre for å oppnå best mulig resultater i AFT-tiltaket. Hvilke forventninger har Nav til ny anbudsrunde på Avklaring og Oppfølging. Hvilke ambisjoner har Nav med VTA-tiltaket i lys av ny kravspesifikasjon.

 

#205
Jan-Erik Grundtjernlien

Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

09:1510:15
Lederutfordringer ved omstilling

Toppledelsen og HR har ansvaret for å bygge de endringskapasitetene som skal til for å gjennomføre en vellykket omstilling og å sikre godt lederskap gjennom en utfordrende og kritisk fase.

  • Hva kjennetegner en god omstilling?
  • Hva er mulighetene i en trengt situasjon?
  • Hvordan støtte mellomlederne?
  • Hvordan unngå fellene du lett kan falle i?
  • Praktiske råd for en vellykket omstilling
#205
Even Bolstad

daglig leder i HR Norge

10:1510:45
Pause
10:4512:00
Plenum - møterom Rakne 3
10:4512:00
Hvorfor er bransjen viktig for NHO, og hvorfor er NHO viktig for bransjen?

Samfunnets forventinger til arbeidslivet påvirker NHOs syn om at bærekraft kommer i mange former. Bærekraft dreier seg også om inkludering. Her spiller bransjen en viktig kompletterende rolle for NHO som samfunnsaktør. Direktør Christian Chramer fra NHOs ledergruppe innleder.

 

Hvilke muligheter og fordeler gir det hver enkelt bedrift å være NHO-medlem. Presentasjon av sentrale medlemsfordeler.

  • Ingrid Engesæt fra NHO presenterer kort Arbinn, NHOs digitale arbeidsgiverportal. 
  • Trude Gundersen fra NHO Service og Handel presenterer medlemsfordelene som vil hjelpe deg med bedre betingelser i markedet på bl.a. pensjon, forsikring og innkjøp. 
  • Nytt om aiLæring v/Solveig Jenssveen og Bjørn Torleif Lia
Christian Chramer
Christian Chramer

Direktør, område Medlem og region

12:0013:00
Lunsj
13:0014:00
Plenum - Møterom Rakne 3
13:0014:00
Et samfunns- og arbeidsliv i digital endring

v/ Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge. Han er ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Waterhouse er en dyktig og engasjerende foredragsholder

#205
Torgeir Waterhouse

fra IKT-Norge.