13.-14. juni På Quality Airport Hotel Gardermoen

Innhold

Årskonferansen 2019

Velkommen til denne konferanse som er for daglige ledere og styreledere i Arbeid & Inkludering. 

Vi innleder torsdag ettermiddag med Sysselsettingsutvalgets innstilling som nylig ble fremlagt. Denne rapporten peker tydelig på at behovet for arbeidskraft bare vil øke fremover, og at en vesentlig suksessfaktor er at vi greier å mobilisere flere i ytterkanten av arbeidslivet til å ta del i et arbeidsliv som vil ha økende behov for arbeidskraft. Utvalget peker på flere tiltak blant annet tidligere oppfølging og mer ressurser til arbeidsrettede tiltak. Utvalgsmedlem Knut Røed presenter rapporten og tiltakene. 

Neste dag får vi høre Even Bolstad,  daglig leder i HR Norge, landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk. Bolstad er veldig opptatt av hvordan man skal kunne skape gode resultater for virksomheten gjennom å lede og utvikle mennesker og organisasjonen de er en del av.

Samfunnets forventinger til arbeidslivet påvirker NHOs syn om at bærekraft kommer i mange former. Bærekraft dreier seg også om inkludering. Direktør Christian Chramer fra NHOs ledergruppe er en av innlederne. 

Som avsluttning får vi høre Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge. Han er ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Waterhouse er en dyktig engasjerende foredragsholder og han vil belyser aktuelle emner om et samfunns – og arbeidsliv som er i stor digital endring.