Utviklingshemming og arbeid – hva er viktig å ha kjennskap til?

4. apr 2024, kl. 13.00–16.00
Digitalt på Zoom Individuell deltakelse: kr. 1.500 Deltakelse bedrift: kr. 4.900 Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750 Påmeldingsfrist 21.03.2024

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – etablering av realistisk ambisjonsnivå, og hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre arbeidshverdagen hos kandidater med disse vanskene og deres omgivelser.

Det hjelper ikke om du vet hvor du vil gå om du ikke vet hvor du er..!

Innhold

Kurset tar utgangspunkt Psykisk utviklingshemming. Hva innebærer det å ha denne diagnosen? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og arbeidslivet.

Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten?

Kursholder:
  • Terje Wårheim

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Terje er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training og har lang erfaring i arbeid med barn og unge med bl.a autismespekterforstyrrelser. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

  • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750. 
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset. 
  • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse

Avbestillingsregler

  • Bindende påmelding. 
  • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.