Digitalt kurs om realkompetansevurdering

6.–13. sep 2024kl. 09:00–11:30
Digitalt Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 2.800 Andre: kr. 3.500 Påmeldingsfrist : 2. september

Digitalt kurs med universitetslektor Anette Lund Follestad. Kurset går over to dager, 6. og 13. september hvor hver dag har en økt på 2,5 timer (kl. 09.00-11.30). Det blir veksling mellom dialog i grupper og i plenum med rom for spørsmål underveis.

Det stilles store krav til kompetanse i dagens arbeidsliv. Det er sannsynlig at nåløyet vil bli enda smalere i fremtiden, særlig for jobbsøkere uten formell kompetanse. Realkompetansevurdering handler om å anerkjenne den kompetansen som bor i folk, men som ikke har blitt formalisert gjennom papirer eller andre bevis. Dette kan være kompetanse som man har fått gjennom arbeid, lønnet og ulønnet, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Det handler om å finne den "tause kunnskapen". Les mer om realkompetansevurdering i denne saken med kursholder: Setter ord på den tause kompetansen.

Kurset vil dele seg på to dager, med følgende tematikk:

  1. Hva er en fagperson i realkompetansevurdering? Hvem gjør hva? Realkompetansevurdering foregår gjerne i fire faser. Vi går i dybden på hver fase og ser på hvilke kvalifikasjoner Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering etterspør og hvor jobbveilederen i arbeids og inkluderingsbedrifter kan bidra.
  2. Det finnes ulike veier til fagbrev for voksne. Vi ser på de ulike veiene og på hva som kreves for den voksne, og eventuelt rundt den voksne, på veien til fagbrevet. For å kunne veilede den voksne mot ønsket sluttkompetansen vil det være naturlig å se til ulike læreplaner og hvordan bruke disse.

Tidspunkt: 

  • Fredag 6. september, kl. 09.00 - 11.30
  • Fredag 13. september, kl. 09.00 - 11.30

 

Kursleder
  • Anette Lund Follestad

Universitetslektor ved Oslo Met. Faglig ansvarlig for videreutdanningen "Realkompetansevurdering" ved samme studiested.

Sykepleier og yrkespedagog. 18 års erfaring fra voksnes læring, veiledning og skreddersydde opplæringsløp for voksne ut fra problembaserte læringsmodeller for voksne etter top-down realkompetansevurdering. Jobbet med "Fagbrev på jobb" og karriereveiledning. Forskningsfelt er voksnes læring og høyere yrkesfaglig utdanning, og praktisk pedagogisk utdanning tilpasset fagskolelærere.

Informasjon og avbestillingsregler

  • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og lenke til kurset som foregår på Teams.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kurset - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom.