ASVLs Lederprogram Ordtilhandling 2024

24. apr 2024 til 12. feb 2025
Scandic Oslo Airport 62 900,- Påmeldingsfrist 25. mars 2024

ASVL har sammen med Ordtilhandling utviklet et lederprogram for våre daglige ledere og øvrig ledergruppe med utgangspunkt i Ordtilhandlings ledelsesfilosofi. Lederprogrammet fra Ordtilhandling er praktisk orientert og går rett inn i hverdagen din som leder. Programmet vil også gi deg som leder et verdifullt nettverk i bransjen. Programmet er samlingsbasert og består av seks moduler av to dager i løpet av ti måneder.

Passer for: Daglige ledere eller andre medlemmer av bedriftens ledergruppe.

Pris: Kr 62 900,- inkl 2 dagpakker pr samling, overnatting mellom kursdagene og middag for alle samlinger. Drikke til middag og evt tilslutningsovernattinger kommer i tillegg og må gjøres opp på hotellet.

Hver samling foregår i fine omgivelser på Scandic Oslo Airport. Deltakerne vil bli delt opp i mindre grupper som de følger gjennom hele programmet som hverandres mentorer.

Kursbeskrivelse

Samarbeidet mellom JCP Nordic og Hans Trygve Kristiansen har gitt Ordtilhandling en spisskompetanse på ledelsesutvikling, virksomhetsutvikling, fokusert trening, profesjonell presisjon og tydelig samspill:

Lederprogrammet Ordtilhandling er basert på lang erfaring og kjent utviklingsteori. Programmet har til hensikt å utvikle ledere som vil skape resultater sammen med andre. 

Utvikling skjer i dyptgripende prosesser i samspill med andre ledere fra vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter over hele landet.

Lederprogrammet tar utgangspunkt i virksomheten du jobber i nå, og setter ambisjon, kultur og treningsmål, slik at du kan utvikle bedriften. ​Vi avklarer alltid den enkelte leders rammebetingelser og tar hensyn til disse. Samtidig vil teamet og virksomheten bli trukket inn i arbeidsoppgavene til lederen underveis i programmet. På denne måten utvikler vi ikke bare den enkelte leder, men også virksomhetene.

Spørsmålene blir de samme for enkeltpersoner, avdelinger og hele virksomheter. Hva betyr dette målet for oss og meg? Hva skal jeg bidra med? Skal vi oppnå det vi ønsker, må vi holde fokus på det vi jobber med i utviklingslinja. Hva er det viktigste av det viktige for å utvikle oss i riktig retning? Og hvilke utviklingsmål må vi sette oss for å nå resultatmålene?

Ta gjerne kontakt med Jens Gram i ASVL hvis du har spørsmål om kurset.

Samlinger

 • Modul 1 (24.-25. april):
  Presentasjon av lederprogrammets filosofi, igangsettelse av treningsprosess og bruk av utviklingsplan. Lederens posisjon og rolle. Oppstart ambisjonsprosessen.
 • Modul 2 (5.-6. juni):
  Målrettet lagorganisering med fokus på 100% ansvar og samspillssoner
 • Modul 3 (14.-15. august):
  Utvikling av prestasjonskultur, relasjonelt perspektiv, rollebevissthet, feedback-kultur og verdier som gir verdi.
 • Modul 4 (9.-10. oktober):
  Ledelse i en prestasjonskultur. Visjon og verdier som verktøy, egen leder-påvirkning, treningsmål vs. resultatmål.
 • Modul 5 (4.-5. desember):
  Helhetslederen, balansen mellom management vs. leadership, prestasjonscoaching og oppfølging.
 • Modul 6 (11.-12. februar 2025):
  Oppsummering, utvikling av lederverktøy og videreføring av Ordtilhandling.

Villkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.