Digitalt kurs i Motiverende Intervju (MI)

6. mar 2024 til 14. mar 2024
Digitalt på Zoom Kr. 5.900 Påmeldingsfrist : 20. februar

Vi tilbyr nå digitalt kurs med Stian Midtgård. Kurset er lagt opp slike at du vil lære praktiske ferdigheter du kan bruke i din arbeidshverdag. Kurset få vil gå over 4 dager (6., 7., 13. og 14. mars) hvor hver dag har en økt på 4 timer.

Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets mål
 • Forståelse for hva som motiverer dine klienter.
 • Forståelse for hva som fremmer og forsterker klienters motivasjon til endring.
 • Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer.
 • Praktiske og konkrete samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag til å fremme motivasjon til endring.
 • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter.
 • Verktøy til å møte ambivalens.
 • Verktøy til å håndtere motstand og den «vanskelige samtalen».
 • Innblikk i Selvbestemmelsesteorien og hvordan den samsvarer med MI Motiverende Intervju og ledelse.
Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som driver med veiledning.

Kurstider
 • 6. mars 09:00-13:00
 • 7. mars kl. 09:00-13:00
 • 13. mars  kl. 09:00-13:00
 • 14. mars kl. 09:00-13:00
Kursholder:
 • Stian Midtgård
 • Arbeids- og organisasjonspsykolog

Stian Midtgård er en arbeids- og organisasjonspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI).  I tillegg har han bred erfaring med å jobbe med sykefravær, konflikter og arbeidsmiljø i organisasjoner. Han jobber også klinisk med arbeidsrelaterte utfordringer knyttet til utbrenthet, depresjon, angst og belastninger.

Midtgård er medlem av MINT – The Motivational Interviewing Network of Trainers – som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI).

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Senest dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
 • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut på kurset.

 

Avbestillingsregler

 • Ved avbud 2 uker før kursstart, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.
 • Ved avbud mindre enn 7 arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift.