Fagmøte i Læringsnettverket

13. des 2023, kl. 09.30–12.00
Digitalt på Zoom Gratis for medlemmer i Læringsnettverket Påmeldingsfrist 11. desember

Tema:  Lærevansker hos voksne og tilrettelegging i arbeidsliv og opplæring

På dette fagmøtet vil vi legge opp til erfaringsdeling og diskusjoner om hvordan vi jobber med opplæring og tilrettelegging for deltakere som har lærevansker.

Det er ønskelig at man forbereder seg på å kunne si litt om egne erfaringer med dette, og gjerne ha spørsmål klare som kan stilles til hverandre.

Vi vil ta for oss både hvordan man organiserer og gjennomfører undervisning, men også opplæring i arbeidsoppgaver i praksis/arbeid.

Møtet er forbeholdt medlemmer i Læringsnettverket