Fagmøte i Læringsnettverket

4. okt 2023, kl. 09.30–11.30
Digitalt på Zoom Gratis for medlemmer i Læringsnettverket Påmeldingsfrist 25. september

Tema:  Kurs, fagmøter og sertifiseringer i Læringsnettverket for 2024

Møtet er forbeholdt medlemmer i Læringsnettverket