Digitalt kurs i Motiverende Intervju (MI)

24. mai 2023 til 1. jun 2023
Digitalt på Zoom Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 5.490 Ikke-medlemmer: kr. 5.790 Påmeldingsfrist : Snarest

Vi tilbyr nå digitalt kurs med Stian Midtgård. Kurset er lagt opp slike at du vil lære praktiske ferdigheter du kan bruke i din arbeidshverdag. Kurset få vil gå over 4 dager (24.-25. mai og 31. mai-1. juni) hvor hver dag har en økt på 4 timer.

Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets mål
 • Forståelse for hva som motiverer dine klienter.
 • Forståelse for hva som fremmer og forsterker klienters motivasjon til endring.
 • Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer.
 • Praktiske og konkrete samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag til å fremme motivasjon til endring.
 • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter.
 • Verktøy til å møte ambivalens.
 • Verktøy til å håndtere motstand og den «vanskelige samtalen».
 • Innblikk i Selvbestemmelsesteorien og hvordan den samsvarer med MI Motiverende Intervju og ledelse.
Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som driver med veiledning.

 

Kursleder

Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI) - også kalt Motiverende Samtale og Endringsfokusert rådgivning. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV og arbeid og inkluderingsbedrifter. Midtgård er medlem av MINT - The Motivational Interviewing Network of Trainers - som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI)

Kurstider
 • 24. mai kl. 09:00-13:00
 • 25. mai kl. 09:00-13:00
 • 31. mai:  kl. 09:00-13:00
 • 1. juni: kl. 09:00-13:00

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Senest dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
 • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut på kurset.

Medlemspris: kr 5 490,- per deltaker 

Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen kr. 5.790.

Avbestillingsregler

 • Ved avbud 2 uker før kursstart, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.
 • Ved avbud mindre enn 7 arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift.