Hvordan skrive gode sluttrapporter til NAV

11. mai 2023, kl. 09.00–15.00
Digitalt kurs på Zoom Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr 2.900 Ikke-medlemmer: kr. 3.625 Påmeldingsfrist :  Snarest

I våre bedrifter går det med mye arbeidstid på å skrive rapporter. Dette kurset gir en innføring i grunnleggende prinsipper for rapportskriving med fokus på det juridiske aspektet. Man får videre tips for å effektivisere skriveprosessen.

Kurset er praktisk rettet, og egner seg både for de som skriver rapporter og de som leverer informasjon til rapportskriver.

Målet er å få en grunnleggende forståelse for prosessen med arbeidsinkludering, og hvordan man hensiktsmessig kan/bør dokumentere denne utfra bestillers forventninger.

Kursholder:
  • Anja Alme Siebke

Anja Alme Siebke er juristutdannet, har 10-15 års erfaring som leder i bransjen og kjenner godt til de utfordringer og de roller arbeids- og inkluderingsbedriftene innehar.Hun har jobbet med NAV som kunde i 9 av landets fylker og samhandlet på tvers av fylkesgrenser.  I dag jobber hun med ledelse, personal, opplæring, rekrutering og HR i Oslo kommune. Hun er opptatt av at jussen brukes i den hensikt å oppnå gode rapporter i form av at de er verktøy i videre prosesser.

Informasjon og avbestillingsregler

  • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
  • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut på kurset.

 

Avbestillingsregler

  • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon.
  • Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%.
  • Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.