Kurs 2: Metoder for å utvikle Jobbfastholdelse (employability skills)

16. jan 2024, kl. 09.00–15.00
Digitalt på Zoom Medlemmer i Arbeid & Inkludering og ASVL: kr. 2.900 Ikke-medlemmer: kr. 3.625 Påmeldingsfrist : 9. januar

Jobbfastholdelse har blitt et nøkkelbegrep i NAVs strategier for arbeidsinkludering, og de betegner det som et paradigmeskifte i tilnærmingen til et inkluderende arbeidsliv. Økt jobbfastholdelse og en stabil tilknytning til arbeidslivet nå prioritert over å få folk raskt ut i arbeid. Dette har blant annet sammenheng med stor økning av unge uføre over tid.

Det er ulike grunner til forskjell i jobbfastholdelse hos unge uføre - sosial arv, prematur fødsel, kulturell bakgrunn, psykiske plager bla, men fellesnevneren er etterslep av læring av de employability skills som arbeidsgiver vurderer er nødvendig for å kunne stå i jobb.

På dette kurset lærer du de mest effektive metodene for å utvikle jobbfastholdelse av et arbeidsforhold for mennesker som av ulike grunner sliter med å mestre jobb. Mange av metodene er hentet fra feltet naturlig læring, det vil si hvilke metoder mennesker som er selvlærende og som mestrer jobb bruker i sin utvikling av mestringsstrategier. De naturlige mestringsstrategiene for jobbfastholdelse er enkle å lære og enkle å ta i bruk for den som trenger å utvikle jobbfastholdelse. Dersom utvikling av mestringsstrategier ikke er tilstrekkelig for å føre til jobbfastholdelse, kombinerer man med tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Kursinnhold:

Karrierekompetanse for jobbfastholdelse - jobbe med kunnskaper, holdninger eller mestringsstrategier?

Utvikling av mestring - eller tilrettelegge for å oppnå jobbfastholdelse?

Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på endring av holdninger

Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på å utvikle mestringsstrategier i jobb

 

Kurset passer for alle veiledere i tiltak som følger opp deltakere med fokus på mestring av en jobbrolle i ordinært arbeidsliv, men også i VTA. Kurset er digitalt og er ikke avhengig at man bruker Karriereverktøy. Kurset er frittstående, men anbefales tatt i kombinasjon med kurset: Kurs 1: Lage utviklingsmål for jobbfastholdelse – kartlegging av karrierekompetanse

Kurset er digitalt, og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen. Alle som deltar på kurset, får tilgang til Karriereverktøy på kursdagen. 

Kursholder

  • Arne Svendsrud
  • Arbeidspyskolog

Arne Svendsrud er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000. Har holdt kurs i Karriereveiledning for over 15000 norske karriereveiledere siden 2006 og han har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske markedet, blant annet Karriereverktøy, Karrierestyrker, Jobpics, Asias og Jobbtesthjelpen.  Har skrevet en bok om karriereveiledning – Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv  – samt mange artikler. 

 

Informasjon og avbestillingsregler

Viktig praktisk info 

  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med en lenke for å komme inn på kurset
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon. Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • NB! Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
  • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut hele dagen.

Avbestillingsregler

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*.   

* Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.

Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere