Kurs, Arbeid og inkludering

Digitalt grunnkurs i Supported Employment (SE)

23. jan 2023 til 26. jan 2023 Digitalt på Zoom
Medlemmer i Arbeid & Inkludering og ASVL: kr. 3.900 Ikke-medlemmer: kr. 5.850
Påmeldingsfrist 9. januar

SE er en metodikk som får stadig sterkere tilslutning, gjerne sett i sammenheng med metoden Indivudual Placement and Support (IPS). Forskning tyder på at SE/IPS er en effektiv metode for å få folk ut i jobb. NAV vektlegger i stadig sterkere grad denne metoden i forbindelse med ulike anbud. I tillegg kan metoden inngå i AFT-tiltaket og den er viktig i forbindelse med Ringer i Vannet metodikken.

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot personer som har liten eller ingen erfaring med denne metoden.

 
Innhold i kurset:
 • Supported Employment metoden – historisk utvikling
 • Ulike faktorer for en suksessfull tilnærming til Supported Employment
 • Rollen til Jobbveilederen
 • 5-trinn prosessen i Supported Employment
 • Å finne jobber og utvikle markedsteknikker
 • Samarbeid med arbeidsgivere
 • IPS og Ringer i Vannet metoden
KurslederPaal 250x321.jpg

Kursleder er Paal Haavorsen, fagsjef i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Kurset er bygd på Mike Evans sitt SE-kurs. Paal har jobbet med SE siden 1992, da han var prosjektleder i Arbeidsdirektoratet for tiltaket Arbeid med Bistand når det ble innført i Norge. Han har også vært medforfatter i boka Arbeidsinkludering og prosjektansvarlig for utprøving av IPS-metoden i regi av bransjeforeningen.

 
 
Kurset foregår over 4 kursdager (halve dager)
 • Mandag 23. januar: 12:00-15:00
 • Tirsdag 24. januar: 08:30-11:30
 • Onsdag 25. januar: 08:30-11:30
 • Torsdag 26. januar: 08:30-11:30

Informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Kurstidspunkt: kl. 9-15 alle fire dagene
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kurset - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut på kurset.

Avbestillingsregler

 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift.
 • Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.