Læringsnettverket - Metodekurs norsk for minoritetsspråklige

19. okt 2022, kl. 09.00–12.00
Digitalt på Zoom Gratis for medlemmer i Læringsnettverket Påmeldingsfrist 12. oktober

Norskopplæring kan være en del av tiltaksleveransen i AFT, og videre som tilbud til andre oppdragsgivere som kommuner, arbeidsgivere m.m. Dette er en stor og sammensatt målgruppe. Rammevilkårene for opplæring er flere, og innholdet varierer også mye.

I dette kurset gjennomgås
  • Ulike rammevilkår for opplæring
  • Refleksjon om språk og andrespråkstilnærming
  • Tips til ressurser og metodikk
  • Tilrettelegging på arbeidsplass
  • Erfaringsdeling av metoder for innlæring av ord og begreper
 
Kursleder

Andreas Karth Roald er spesialpedagog med lang og bred erfaring fra Læringsnettverket og videregående skole. Han har bred kompetanse innen norskopplæring for minoritetsspråklige, yrkesfaglig opplæring og spesialundervisning.

 
 
 
Praktiske opplysninger

Kurset er forbeholdt medlemmer i Læringsnettverket.

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*.   * Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.

Det tas forbehold om endringer.

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere