Kurs, Læringsnettverket, Kurs og konferanse

Læringsnettverket – Sertifiseringskurs i Literate screeningtest

16. nov 2022, kl. 09.00–12.00 Digitalt på Zoom
Gratis for medlemmer i Læringsnettverket
Påmeldingsfrist 2. november

Ifølge kravspesifikasjonen til AFT skal tiltaksarrangørene tilby kartlegging av basiskompetanse / grunnleggende ferdigheter når dette er hensiktsmessig, i tillegg til kartlegging av behov for tilrettelegging for å kunne komme i arbeid. 
Ifølge kravspesifikasjonen til VTA skal tiltaksarrangør ha ansvar for tilrettelegging, opplæring og kvalifisering av den ansatte, og at man har ansvar for å tilby den enkelte arbeidstaker tilrettelagt arbeid og kvalifisering.  Dette innebærer at en kartlegging av tiltaksdeltakers lese- og skriveferdigheter, og med formål om å oppdage eller dokumentere evt. lese- og skrivevansker som dysleksi eller forståelsesvansker er nødvendig for å kunne tilby den nødvendige tilretteleggingen. 

Innhold
 • Oppdatering på dysleksifeltet  
 • Bakgrunnen for Literate screeningtest  
 • Hva screeningtesten måler  
 • Prosedyrer for pålogging og administrering  
 • Testenes reliabilitet og validitet  
 • Tolkning av resultater, med vekt på sammenlikning av ulike skalerte skårer  
 • Mer utfyllende oppdatering på forskningsfronten innen dysleksi  
 • Faglige diskusjoner  

Før kurset er det obligatorisk å gjennomføre nettkurset laget av Literate. Alle må i tillegg gjennomføre en test før kurset, slik at man får se hvordan Literate testene fungerer i praksis. 

Merk at kurset kun er for personer med relevant kompetanse, f.eks. barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, pedagogisk-psykologisk rådgivere, psykologer og andre med tilsvarende kompetanse.

 

Kursleder

Andreas Karth Roald er spesialpedagog med lang og bred erfaring fra Læringsnettverket og videregående skole. Han har bred kompetanse innen norskopplæring for minoritetsspråklige, yrkesfaglig opplæring og spesialundervisning.

 
 
 

 

Informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og lenke til kurset som foregår på Teams.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kurset - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. 

Avbestillingsregler

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket, men ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.