Kurs

Seksuell helse – «en rettighet for noen, eller noe for alle» – hva betyr det for arbeidsplassen?

29. sep 2022, kl. 08.30–11.30 Digitalt på Zoom
Individuell deltakelse: kr. 1.900 Deltakelse bedrift: kr. 4.200
Påmeldingsfrist : Snarest

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på hva seksuell helse handler om, hvorfor er dette et meget sentralt-, og behov for kontinuerlig fokusområde i arbeidslivsatferd, forståelsen av dette, samt tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med kognitive utfordringer i arbeidslivet.

Enkelte mener/uttrykker; «vi skal ikke vekke bjørnen som sover» - FOR NOE TULL!!

«Skal vi komme videre må vi for eksempel ikke bare se det som er” annerledes” hos arbeidstakeren, men ha hele mennesket i fokus – også seksualiteten»

En sentral samfunnsmessig oppgave er å gi voksne med funksjonsnedsettelser, bl.a. Utviklingshemming og Autisme et tilbud som er tilrettelagt for deres forutsetninger, og av samme kvalitet som det som gis andre – tilsvarende er det med arbeidslivet (livsløps perspektiv).

Skal arbeidstakeren få utnyttet sitt potensial må arbeidsplassens mål og innhold være tilpasset den enkelt, det innebærer at arbeidsplassen må danne seg et bilde av arbeidstakerens kunnskapsmessige og sosiale ståsted, og at de ut fra dette tar stilling til hvilke mål som er realistiske og hvordan det best kan legges til rette. Seksuell helse og atferd kan ikke ekskluderes fra dette, og sees på som en isolert del av arbeidstakeren.

Generelt sett er det av personer med ulike kognitive utfordringer sine nærpersoner ønske om bistand til vurdering av tilpassede tiltak for å møte utfordringer med seksuell atferd i ulike situasjoner – også i løpet av arbeidsdagen. Personer (uavhengig av diagnose) har rett til et seksuelt liv. Dersom behovene for tilpasset informasjon og tilrettelegging ikke møtes godt nok, kan vansker med å sette grenser for sitt eget uttrykk og risiko for å begå mulige overtramp oppstå. Mulighetene for selv å verge seg mot risikosituasjoner kan også bli redusert. Mangelfull informasjon eller ikke godt nok tilpasset informasjon eller tilrettelegging kan komme til uttrykk som seksuell frustrasjon og seksuell "skjevutvikling" (vanskelige/krevende/farlige eller lite sosialt akseptable parafilier mv). Generelt sett er det behov for bistand til systematisk vurdering av kunnskap om seksuell atferd og seksuelle uttrykk, samt råd om eventuelle tilpassende strategier for å møte utfordringer.

 

Formål med kurset

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på hva seksuell helse handler om, hvorfor er dette et meget sentralt-, og behov for kontinuerlig fokusområde i arbeidlivetatferd, forståelsen av dette, samt tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med kognitive utfordringer i arbeidslivet.

 

Innhold

Mange nærpersoner opplever seksualitet hos målgruppen som et problem, men de fleste har så liten erfaring med temaet at de føler seg maktesløse og usikre når uttrykkene forkommer i hverdagen, samt hvordan forbygge det.

Kursdagen gjennomføres over følgende emner og bolker;

  • Seksualitet
  • Etiske spørsmål
  • Vi er seksuelle fra vi er født - seksuell utvikling/seksuell skjevutvikling
  • Hva bør vi gjøre når det forkommer, og i hverdagslig samhandling?
Kursleder Terje W 250 x 335.jpg

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

  • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere sende beskjed om dette i god tid i forveien. 
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

 

Pris

Individuell deltakelse: kr 1.900,- per deltaker 

Deltakelse bedrift: kr. 4.200 pr. bedrift (lokasjon)

 

Avbestillingsregler

  • Bindende påmelding. 
  • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.