Kurs, Læringsnettverket, Kurs og konferanse

Læringsnettverket - Metodekurs kartlegging

14. sep 2022, kl. 09.00–12.00 Digitalt på Zoom
Gratis for medlemmer i Læringsnettverket
Påmeldingsfrist 7. september

I AFT – tiltaket skal det være tilbud om tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Det skal legges til rette for yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning, for eksempel i samarbeid med skole, fylkeskommune og arbeidsgivere. I mange tilfeller vil opplæring være utfordrende for personer med lærevansker, og det kreves dermed kunnskap om tilrettelegging og opplæring for denne gruppen.a

I VTA – tiltaket skal de ansatte gis muligheter til å utvikle sitt potensial mest mulig. Økt søkelys på læring og utvikling bør tillegges vekt i dette tiltaket. Andelen ansatte med utfordringer innen læring er svært høy. 

 
Målgruppe: 

Ansatte med ansvar for å gi individuelt tilpasset opplæring til personer med lærevansker. 

På dette kurset får du: 
  • Innføring i ulike lærevansker
  • Innblikk i hvilke konsekvenser lærevansker kan ha for motivasjon, selvbilde og deltakelse i skole og arbeidsliv 
  • Innføring i utvikling av gode strategier for læring
  • Tips til læringsressurser og gjennomføring av opplæring
  • Tips til hvordan man bør arbeide for å kartlegge slike vansker og hvordan man kan bistå for å redusere eller kompensere for vanskene

Kurset gir grunnlag for å søke om sertifisering på området Tall & Regning og Les & Skriv i Læringsnettverkets ordning for kvalitetssikring av tjenestene. Dette forutsetter medlemskap i Læringsnettverket. 

Kursleder

Andreas Karth Roald er spesialpedagog med lang og bred erfaring fra Læringsnettverket og videregående skole. Han har bred kompetanse innen norskopplæring for minoritetsspråklige, yrkesfaglig opplæring og spesialundervisning.

 
 
 
Praktiske opplysninger

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*.   * Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.

Det tas forbehold om endringer.

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere