Kurs i Inkluderende Jobbdesign

28. sep 2022 til 13. des 2022
Digitalt på Zoom Kr. 1000-12.0000 (se mer om pris under) Påmeldingsfrist : Snarest

– en ny måte å bemanne en arbeidsplass på. Kurset går over fire dager - 28. september, 18. oktober, 22. november og 13. desember.

Kurset går over fire dager - 28. september, 18. oktober, 22. november og 13. desember.

Vi ser i dag at mange personer med nedsatt arbeidsevne og andre med lavt kvalifikasjonsnivå sliter med å finne seg en jobb. Dette har sammenheng med et arbeidsmarked som stiller stadig sterkere krav til effektivitet, kompetanse og et bredt spekter av sosiale ferdigheter. Årsaken til disse kravene må også sees i sammenheng med det høye lønns- og kostnadsnivået i Norge.

Inkluderende Jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgiveres behov for arbeidskraft, men ved bruk av ulike metoder skapes det en merverdi som gjør det interessant og ofte lønnsomt å ansette folk som sliter med å få en jobb på vanlige vilkår.

Denne strategien utgjør en ny måte å tenke bemanning på i Norge og kan på mange måter kalles et paradigmeskifte innen ordinær HR-tenking. Inkluderende Jobbdesign har mange likhetstrekk med Ringer i Vannet metoden, men også ulike sider ved Supported Employment. Jobbveiledere som benytter Inkluderende Jobbdesign vil derfor kjenne igjen velkjente metoder og verdier, men samtidig lære nye sider ved inkluderingsarbeid som vil oppleves som innovative og tilføre vår metodiske verktøykasse med en ny effektiv metode.

Innen Supported Employment opererer man gjerne med 5-trinnsprosessen, mens Inkluderende Jobbdesign har utviklet en 7-trinnsprosess i Ringer i Vannet sin første fase; bedriftskartleggingen. Altså en sterk vektlegging av den fasen som kartlegger muligheten for mulige designede jobber hos en arbeidsgiver.

Kursinnhold

På dette kurset vil du bli kjent med metoden Inkluderende Jobbdesign og lære å utføre metoden i praksis. I tillegg til teoretisk introduksjon er kjernen i treningen praktiske øvelser for å lære de grunnleggende metodiske ferdighetene og å omgjøre disse til gode råd til arbeidsgivere/virksomheter.

Kurset er lagt opp på følgende måte

 • Dag 1: Tema er grunnleggende info om Inkluderende Jobbdesign og fokus på bakgrunn for metoden, hva er prinsippene og hvordan fungerer disse prinsippene i analysen som skal utarbeides hvor formålet er å designe jobber til personer som står langt fra arbeidsmarkedet. Dagen består av en teoretisk del og en praktisk øvelse.
 • Dag 2: Her fokuseres det på arbeidsprosesser; hvordan analysere med tanke på å designe jobber og på å praktisere orienterende og undersøkende samtaler og intervju.
 • Dag 3: Her fokuseres det på rapportering og deling av erfaringer basert på intervju med mål om å «utvikle et business case». Dvs. hvordan utvikle dette fra start og etablere det i praksis
 • Dag 4: Siste dag består av å presentere resultatene fra aktuelle «case» kursdeltakerne har jobbet med, generell oversikt og repetisjon av alle aspektene av metoden og en kort test

I periodene mellom samlingene vil du jobbe med bl.a. å utvikle ditt eget «case» dvs. ditt Inkluderende Jobbdesign-råd til en virksomhet/arbeidsgiver. Dette blir virkelighetsnært fordi man gjør dette som en del av en "vanlig" arbeidsdag.

 
KursholderAnn-Helen Hunnestad.PNG

Kursholder er Ann-Helen Hunnestad. Ann-Helen har lang erfaring fra arbeid innen helsesektorer, samarbeid med næringsliv og fra arbeid med inkludering av mennesker som står utenfor arbeidslivet. Etter videre utdanning innen psykisk helsevern jobbet Ann-Helen som primærkontakt innen sitt fagfelt; motivasjon til endring, ADL-Trening og egenkraftmobilisering. Senere har hun jobbet mange år som veileder, koordinator og kursholder i vekstbedriften Ytre Namdal vekst og i Arbeidslivsressurs. Fra 2015 til 2022 har Ann-Helen, i tillegg til kartlegging på oppdrag fra NAV, utviklingsarbeid og kurs, hatt nært samarbeid med ulike næringslivsbedrifter som har hatt behov for bistand til å få på plass tilrettelegginger tilpasset den enkelte ansatte og bedriften.

Pris
 • Kurset koster 1000 kr. pr. deltaker for våre medlemmer som er med i RiV-satsingen (gjelder for 2 pers. Flere enn to koster 5.000 kr. pr. pers)
 • Medlemmer som ikke er med i RiV-satsingen: kr. 8.000 (inkl. ASVL-medlemmer)
 • Ikke-medlemmer: 12.000 kr.

Informasjon og avbestillingsregler

Viktig praktisk info 

 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med en lenke for å komme inn på kurset
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon. Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • NB! Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
 • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut alle dagene.

Avbestillingsregler

Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-5 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 5 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.