Kurs

Innføringskurs i Motiverende Intervju (MI)

27. sep 2022 til 29. sep 2022 Litteraturhuset Wergelandsveien 29, Oslo
Medlemmer: kr. 6.700 Ikke-medlemmer: 6.900
Påmeldingsfrist : Snarest - få ledige plasser

Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring. Motiverende Intervju (MI) er langt på veg et svar på denne utfordringen.

Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som hjelper en klient til å endre problematisk adferd. Klienter kan ofte ha motstridende tanker og følelser om evnen til å klare å gjøre endring og målet til MI er å øke klienters motivasjon på tross av dette. Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer samtalen ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som driver med veiledning.

 

Kursleder

Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI) - også kalt Motiverende Samtale og Endringsfokusert rådgivning. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV og arbeid og inkluderingsbedrifter. Midtgård er medlem av MINT - The Motivational Interviewing Network of Trainers - som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI)

 

Informasjon og avbestillingsregler

  • Tidspunkt for kurset er kr. 09.00-15.30 alle tre dagene.
  • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
  • Noen dager før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon. 
  • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut på kurset.

Avbestillingsregler

  • Bindende påmelding. Ved avbud mindre enn 7 arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 2 uker før kursstart, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.