Kurs, Læringsnettverket, Kurs og konferanse

Læringsnettverket - Metodekurs videregående skole

20. apr 2022, kl. 09.00–12.00 Digitalt på Zoom
Kurset er gratis og forbeholdt medlemmer i Læringsnettverket
Påmeldingsfrist 12. april

Ifølge kravspesifikasjonen til AFT skal tiltaksarrangørene tilby tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette innebærer blant annet å legge til rette for opplæring/utdanning på videregående skoles nivå. Det vises til punkt 6 i kravspesifikasjonen for AFT om krav til kompetanse hos tiltaksarrangør. Ifølge den nye kravspesifikasjonen til VTA bør også ansatte i dette tiltaket ha mål fra læreplanene i videregående skole.

Innhold
 • Kort gjennomgang av læreplanverket for videregående skole - hvordan finne fram i og anvende dette – kort informasjon om Fagfornyelsen
 • Gjennomgang av ulike veier til fagbrev/kompetansebevis og studiekompetanse
 • Lokal læreplan for arbeidspraksis etter mønster av læreplanverket som utgangspunkt for individuell opplæringsplan og vurdering
 • De ulike kompetansene i vgs., herunder eksamensordninger
 • Noen digitale læringsressurser og eksempeloppgaver til tverrfaglig eksamen
 • Kort om støttende tiltak og samarbeidspartnere: lese – skriveopplæring, bistand ved tallbehandlingsvansker, bistand til å søke hjelpemidler, studiestøtte m.m.
 • Erfaringsutveksling med mål om å få fram mange gode eksempler på mulige løp og lære av hverandre.
Sertifisering og etterarbeid: 

Lærers/veileders CV og innsending av lokal læreplan eller beskrivelse av hvordan man jobber med å tilby tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse (frivillig)

 
Kursleder

Andreas Karth Roald er spesialpedagog med lang og bred erfaring fra Læringsnettverket og videregående skole. Han har bred kompetanse innen norskopplæring for minoritetsspråklige, yrkesfaglig opplæring og spesialundervisning.

 
 

 

Informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og lenke til kurset som foregår på Teams.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kurset - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. 

Avbestillingsregler

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket, men ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.