Kurs

Innføringskurs i Motiverende Intervju (MI)

14. jun 2022 til 16. jun 2022 AS Rehabil Østre Aker vei 206 F, Oslo
Medlemmer: kr. 6.250
Påmeldingsfrist : 27. mai

Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring. Motiverende Intervju (MI) er langt på veg et svar på denne utfordringen.

Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som hjelper en klient til å endre problematisk adferd. Klienter kan ofte ha motstridende tanker og følelser om evnen til å klare å gjøre endring og målet til MI er å øke klienters motivasjon på tross av dette. Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer samtalen ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som driver med veiledning.

Les mer om kursinnhold
Kurstider:
  • Dag 1: 10.00-16.30
  • Dag 2: 09.00-16.00
  • Dag 3: 09.00-15.00
Pris:                   

Kurset koster kr 6.250,- inkl. lunsj

NB! Bindende påmelding. Bindende påmelding. Ved avbud mindre enn 7 arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 2 uker før kursstart, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.