Kurs

Flerkulturell karriereveiledning – Metoder og verktøy

27. jan 2022 til 28. jan 2022 Digitalt på Zoom
Medlemmer: kr. 3.200 Ikke-medlemmer: kr. 4.000
Påmeldingsfrist : Kurset er nå fulltegnet, men det er mulig å melde seg på venteliste.

Kurset henvender seg spesielt til rådgivere og veiledere som jobber med flerkulturelle veisøkere med varierende norskferdigheter og ulik skole- og utdanningsbakgrunn.

Hovedtemaer på kurset vil være:

 • Ny lov om integrering 2021 – hva er din rolle?
 • Forventninger og karriereforestillinger
 • Tillit – En etisk forutsetning for veiledning
 • Faktorer som påvirker karriereveiledning av flerkulturelle
 • Verktøy og metoder
 • Case-oppgaver
 • Nyttige nettressurser

Hvilke faktorer er det som påvirker vår karriereveiledning av flerkulturelle veisøkere? Hvordan kan vi møte veisøkerens forventninger til karriereveiledning og avklare disse på en respektfull måte? Mange flyktninger vi møter har ventet lenge på å komme i gang med utdanning eller jobb. Hvilke muligheter har de og hvordan kartlegger vi deres kompetanse og tidligere arbeidserfaring?

I det nye rammeverket for karriereveiledning (kompetansenorge.no), blir karriereveiledning beskrevet som en tjeneste som skal ha et læringsperspektiv med et læringsutbytte. Karrierelæring skal bidra til å gi veisøker økt kunnskap, større bevisstgjøring og mulighet for refleksjon rundt egne holdninger. Karrierekompetanse handler om læring og arbeid gjennom hele livet og hvordan man best mulig kan håndtere forandringer og overganger.

Språket er også en viktig del av integreringen og kan være avgjørende for å lykkes i dagens jobbmarked. Da er det viktig at veileder kjenner til og bruker metoder og verktøy som åpner for dialog og funksjonell språklæring hos veisøker.

Spørsmål vi skal diskutere og jobbe med individuelt og i grupper er:

 • Hvilke forventninger har flerkulturelle veisøkere til vår karriereveiledning?
 • Hva påvirker veisøkers språkutvikling, kultur- og systemforståelse?
 • Hvordan kan vi inkludere læringsperspektivet i vår karriereveiledning?
Kurstider:
 • Dag 1: kl. 08:30-12:00
 • Dag 2: 12:00-15:30

Velkommen til spennende kursdager!

Kursholder
 • Cathrine Bjordal
 • Karriereveileder og kursholder

Kursleder er Cathrine Bjordal som har jobbet som lærer og rådgiver i ungdomsskolen, i arbeid med bistand og som faglig veileder for lærere og spesialpedagoger.

På Voksenopplæringssenteret i Bærum jobbet hun som karriereveileder for flyktninger i introduksjonsprogrammet, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og unge voksne med flerkulturell bakgrunn som ønsket grunnskoleopplæring og vgs.

Hun har undervist og veiledet deltakere i introduksjonsprogrammet de siste 10 årene i norsk og arbeidsliv. Skolens deltakere hadde svært varierende utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring.

I 2020 skrev hun en master om flyktningers forventninger til karriereveiledning. I dag jobber hun for Karrieretjenesten i Asker og Bærum, Viken fylkeskommune.

Informasjon og avbestillingsregler

 • Kurset går over to dager, kl. 12:00-15:00 (totalt 6 timer)
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Vi anbefaler ikke at flere kursdeltakere sitter i samme rom ettersom  inndeling i grupper under kurset da ikke vil fungere.
 • Etter kurset vil alle som har vært tilstede på hele kurset motta et elektronisk kursbevis
 • Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. 

Avbestillingsregler

Bindende påmelding. Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.