Kurs, Arbeid og inkludering

Digitalt kurs i Motiverende Intervju (MI)

19. jan 2022 til 27. jan 2022 Digitalt på Zoom
Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 5.250 Ikke-medlemmer: kr. 5.500
Påmeldingsfrist Kurset er fulltegnet

Kurset går over 4 dager (19.-20. og 26.-27. januar) hvor hver dag har en økt på 4 timer.

Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets mål
 • Forståelse for hva som motiverer dine klienter.
 • Forståelse for hva som fremmer og forsterker klienters motivasjon til endring.
 • Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer.
 • Praktiske og konkrete samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag til å fremme motivasjon til endring.
 • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter.
 • Verktøy til å møte ambivalens.
 • Verktøy til å håndtere motstand og den «vanskelige samtalen».
 • Innblikk i Selvbestemmelsesteorien og hvordan den samsvarer med MI Motiverende Intervju og ledelse.
Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som driver med veiledning.

 

Kursleder

Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI) - også kalt Motiverende Samtale og Endringsfokusert rådgivning. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV og arbeid og inkluderingsbedrifter. Midtgård er medlem av MINT - The Motivational Interviewing Network of Trainers - som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI)

 

Kurstider
 • 19. januar kl. 09:00-13:00
 • 20. januar kl. 09:00-13:00
 • 26. januar kl. 09:00-13:00
 • 27. januar kl. 09:00-13:00