Kurs

Kurs i kartleggingsverktøyet ASIAS

14. feb 2022, kl. 12:00–15:00 Digitalt på Zoom
Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 2.100 Ikke-medlemmer: kr. 2.500
Påmeldingsfrist 4. februar

På dette kurset får du opplæring i hvordan du best kan benytte  kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier).

ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger og andre typer høytfungerende autisme 

Les mer om verktøyet her

Ved å lære å benytte ASIAS riktig, samt benytte det jevnlig, vil du få økt forståelse av diagnosen og betydningen den har for fungering i arbeid og studier.

Dette kurset vil gi deg bedre forutsetninger for å gjennomføre gode og effektive kartlegginger, samt gi deg kunnskap om hvordan du tolker og får best mulig utbytte av ASIAS rapport. Kurset inneholder grunnleggende opplæring i diagnosen, men for fullt utbytte av kurs og verktøy, bør du inneha noe kompetanse om Asperger/autisme fra før, f.eks. gjennom kurset «Asperger og Inkludering» (tidl. «Asperger i arbeid»).

Ved å lære å bruke ASIAS får du økt kompetanse om diagnosen, samtidig som du får bedre forutsetninger for å gjennomføre gode og effektive kartlegginger. Du vil også få kunnskap om hvordan du tolker og får best mulig utbytte av ASIAS rapport. For fullt utbytte av kurset bør en ha grunnleggende kunnskap om Asperger/autisme, f.eks. gjennom kurset «Asperger og inkludering» (tidl. «Asperger i arbeid»).

ASIAS er blitt til gjennom et samarbeid mellom Arne Svendsrud (Karriereverktøy) og Spesialistbedriften AS, og bygger dermed på tung teoretisk kunnskap kombinert med lang praktisk erfaring med målgruppen. 

NB! Påmeldte bør ha tilgang til ASIAS for å få utbytte av kurset.

Målgruppe
 • NAV og tiltaksleverandører til NAV
 • Ansatte i utdanningssektoren som f.eks. rådgivere, opplæringskontor, tilretteleggingskontor o.l.
 • Andre som har oppfølgingsansvar for personer med diagnosen
Kursholder

Linda Nygård.png
Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag daglig leder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften.

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
 • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut begge dagene.

 

Avbestillingsregler

 • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon.
 • Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%.
 • Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.