Den gode arbeidsevnevurdering -       perspektiver i en sluttrapport

10. mar 2022, kl. 09.00–12.00
Digitalt kurs på Zoom Medlemmer: kr 1.800 Ikke-medlemmer: kr. 2.250 Påmeldingsfrist : Kurset er fulltegnet

Kurset bygger videre på vårt sluttrapportkurs, men går dypere inn i hvordan veileder dokumenterer og får frem de faglige vurderinger som det er hensiktsmessig å dokumentere i et arbeids og oppfølgings perspektiv. Kurset tar blant annet for seg hvilke juridiske rammer og definisjoner det er hensiktsmessig å kjenne til i denne prosessen.

Dokumentasjon av faglige vurderinger basert på:

 • Bestilling fra Nav
 • Lovens vilkår og formål.
 • Hvilken informasjon er viktig
 • Systemets oppbygning
 • Arbeidssøkers prosess og kunnskap om dette

Kurset vil fokusere på hvordan du kan skrive en god arbeidsevnevurdering og hvordan være sikker på at den inneholder tilstrekkelig og riktig informasjon samt gode og funksjonelle vurderinger.

Videre vil det gjennomgås hvilke begreper og rammer det er essensielt å kjenne til for å kunne skrive en god sluttrapport og hva som gjør denne til et godt verktøy i den prosess arbeidstaker og Nav skal ha videre.

Kurset er praktisk rettet og egner seg både for de som skriver rapporter og for de som medvirker i prosessen.

 

Kursleder:Anja 250x334.jpg

Anja Alme Siebke er juristutdannet, har 10-15 års erfaring som leder i bransjen og kjenner godt til de utfordringer og de roller arbeids- og inkluderingsbedriftene innehar.Hun har jobbet med NAV som kunde i 9 av landets fylker og samhandlet på tvers av fylkesgrenser.  I dag jobber hun med ledelse, personal, opplæring, rekrutering og HR i Oslo kommune. Hun er opptatt av at jussen brukes i den hensikt å oppnå gode rapporter i form av at de er verktøy i videre prosesser.

 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video under hele kurset - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
 • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut. 

 

Avbestillingsregler

 • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon.
 • Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%.
 • Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.