Kurs

Asperger og inkludering

10. feb 2022 til 11. feb 2022 Digitalt på Zoom
Medlemmer: kr. 4.400 Ikke-medlemmer: kr. 5.500
Påmeldingsfrist : Snarest

Mennesker med Asperger syndrom, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser.

Kurset er digitalt og går over 2 dager - 10. og 11. februar kl. 9-13

For å lykkes med å integrere personer med AS i arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

Modulene er som følger: 
  • Om Asperger syndrom/vanlige tilleggsdiagnoser
  • Vanlige styrker og utfordringer/kartlegging
  • Metoder og løsninger i arbeid

Det forutsettes deltakelse på begge dager for å motta kursbevis.

 

Målgruppe: 

Kurset passer for veiledere i alle sektorer som jobber med inkludering av personer med asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV og i vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Kurset vil også være aktuelt for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis. Andre med oppfølgingsansvar for personer med diagnosen (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.  

 

Kursholdere Linda Nygård.png

Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag daglig leder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften.

Informasjon og avbestillingsregler

  • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kurset - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut på kurset.

Avbestillingsregler

  • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift.
  • Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

Lokale kurs på forespørsel

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs.