Kurs

Atferd som utfordrer – frustrasjon, sinne og aggresjon

13. des 2021, kl. 12.00–15.00 Digitalt på Zoom
Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 1.900 Andre: kr. 2.375 20% rabatt ved deltakelse på hele kursrekken til Terje Wårheim
Påmeldingsfrist 27. november

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd og strukturert tilrettelegging. Du får konkrete analytiske redskaper som bør tas hensyn til i arbeidslivet.

De fleste utfordringer har sitt motstykke i et tilsvarende sett av muligheter. Hvordan forstå, tolke og analysere atferd som frustrasjon, sinne og aggresjon – hva er medvirkende faktor til opprettholdelse av slik atferd? Hvordan kan du lykkes i vurdering og gjennomføring av alternativ tiltaksutforming?

Proaktive strategier er tiltak som virker forebyggende.  De iverksettes planmessig med hensikt å redusere sannsynligheten for forekomsten av utfordringene – altså strategier som iverksettes før atferds utfordringer har blitt et problem.  Formålet er å etablere langsiktige og varige endringer som adaptiv atferd til erstatning for atferds utfordringer.

Den andre hovedgruppen kalles reaktive strategier og består av tiltak som settes i verk akutt - etter at atferds utfordringen har blitt et problem. Formålet med disse strategiene er effektiv kontroll og skadereduksjon.  

Formål
 • Felles forståelse av atferd, frustrasjon, sinne og aggresjon
 • Bevissthet omkring atferdens funksjon
 • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
 • Noen redskaper til arbeidslederne
Kursleder 

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
 • Deltakelsen er individuell og hvis det er mange som ser kurset sammen må alle meldes på. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere og at alle får et kursbevis etter fulført kurs.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

 

Pris

Medlemspris: kr 1.900,- per deltaker 

RABATT - 20% rabbatt ved deltakelse på alle fem kursene til Terje Wårheim 

Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

Avbestillingsregler

 • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon.
 • Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%.
 • Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.