Kurs

Utviklingshemming – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til

28. okt 2021, kl. 08.30–11.00 Digitalt på Zoom
Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 1.900 Andre: kr. 2.375 20% rabatt ved deltakelse på hele kursrekken til Terje Wårheim
Påmeldingsfrist 13. oktober

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – etablering av realistisk ambisjonsnivå, og hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre arbeidshverdagen hos kandidater med disse vanskene og deres omgivelser.

«Det hjelper ikke om du vet hvor du vil gå om du ikke vet hvor du er..!»
Innhold:

Kurset tar utgangspunkt Psykisk utviklingshemming. Hva innebærer det å ha denne diagnosen? Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og arbeidslivet.

Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten?

Kursleder 

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

  • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere
  • Deltakelsen er individuell og hvis det er mange som ser kurset sammen må alle meldes på. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere og at alle får et kursbevis etter fulført kurs.
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

 

Pris

Medlemspris: kr 1.900,- per deltaker 

RABATT - 20% rabbatt ved deltakelse på alle fem kursene til Terje Wårheim 

Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

Avbestillingsregler

  • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon.
  • Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%.
  • Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.