Kurs, Læringsnettverket

Læringsnettverket - Sertifisering i Rådgiveren og Veilederen Basis

26. apr 2021 til 30. apr 2021 Digitalt på Teams
Medlemmer i Læringsnettverket: gratis Andre: kr. 2.000
Påmeldingsfrist 12. april

Kurset går på Teams og gjennomføres i 3 økter à 2 timer, mandag – onsdag - fredag fra kl. 09.00-11.00

Mål:

Gi veiledere/lærer opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene, slik at de på selvstendig grunnlag kan gjennomføre testing med Rådgiveren og Veilederen Basis. Operatøren skal også kunne bruke testene og testresultatene til planlegging av opplæring og vite når man bør henvise til videre utredning.

Målgruppe

Brukere av Rådgiveren og Veilederen Basis. Anbefales både for personer som skal være testansvarlige, men også for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kurslholdere: 

Lars Johan Hagen har vært foredragsholder, både for Lingit, Dysleksi Norge og Aktivium. Han har også samarbeidet mye med Sverre i Include og var med å bygge opp Textpilot i sin tid. Han er flink til å formidle og har et ønske om å gjøre hverdagen bedre og lettere for dyslektikere. Han har gjennom mange år opparbeidet egne erfaringer både som pedagog, lærer og bruker av ulike lese- og skriveverktøy.  Lars Johan er utdannet yrkesfaglærer innen helse- og oppvekstfag og har over 10 års erfaring i bransjen. Siste årene har Lars Johan hatt mer fokus på voksne og vært en del av et Pilotprosjekt, med midler fra kompetanse Norge, hvor deltakere var lærere, studenter, privatpersoner som ikke hadde fått nok hjelp med lese- og skrivevansker.

 

Pris:   

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*. Pris for ikke-medlemmer er kr. 2.000.

 * Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.

Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere