Arbeid & Inkludering

Innhold

Høgskolestudium: Metoder og arbeidsformer i arbeidsinkludering

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr vi nå et nytt spennende studium i metoder og arbeidsformer i arbeidsinkludering. Det innebærer dypdykk i metodene SE, IPS og Ringer i Vannet.

Høgskolen i Innlandet Lillehammer

Høgskolen i Innlandet Lillehammer

På grunn av situasjonen med Covid 19 er det  enda ikke avgjort om det blir fysiske samlinger eller om studiet blir digitalt. En endelig avgjørelse på dette blir tatt i oktober.

 
Om studiet
Studiet er utviklet av fagpersoner ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet i samarbeid med bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Et sentralt siktemål med studiet er at det skal bidra til utvikling, læring, økt bevissthet og ny kunnskap, både for den enkelte veileder og for bedriftene/virksomhetene veilederne arbeider i.
 • Studiepoeng: 15
 • Ansvarlig enhet: Institutt for sosialfag og veiledning, Høgskolen i Innlandet
 • Involverte fagpersoner: emneansvarlig Erik Hagaseth Haug, Hanne Glemmestad, Gudrun Lovisa Sigurdardottir og gjesteforelesere

 

 

Målgruppe

Studiet har som mål å styrke og profesjonalisere veiledningen som tilbys i arbeid- og inkluderingsbedrifter. Det vil også være relevant for andre yrkesgrupper, eksempelvis ansatte i vekstbedrifter og NAV.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Faglig innhold

 • I studiet rettes et spesielt fokus på sentrale metoder og arbeidsformer, herunder Supported Employment (SE), Indiviudual Placement and Support (IPS) og Ringer i Vannet.
 • Gjennom studiet blir studentene utfordret til å kritisk vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis i lys av relevante teoretiske og metodiske perspektiver.
 • Studiet har som mål å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med arbeidssøkere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.
Arbeids- og undervisningsformer
 • To tredagers studiesamlinger på Lillehammer våren 2020 (evt. digitale samlinger)
 • Studiet er direkte rettet mot studentenes arbeidshverdag og studentenes arbeidsplass er en viktig læringsarena. Mellom samlingene gjennomfører studentene utviklingsoppgaver knyttet til arbeidshverdagen, skriver logger, refleksjonsnotater og rapporter til innsending.
 • Eksamensform er skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med bestått/ikke bestått
 • Samling 1:     9. til 11. februar 2021
 • Samling 2:     28. til 30. april 2021
 
Vurderingsformer
 • Obligatoriske krav om tilstedeværelse og skriftlige arbeider.
 • Eksamen -  skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med bestått/ikke bestått

 

Klikk her for mer info om studiet og studieplan