Innhold

Sentrale perspektiver på hvordan møte personer med autisme på best mulig måte på arbeidsplassen?

  • 11. des 2020Kl. 09:00–12:00
  • Digitalt på Zoom
  • Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr. 1.450 Ikke-medlemmer: kr. 1.800
  • Påmeldingsfrist Snarest

Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre i forhold til følgende utfordringer; 

  • Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
  • Begrenset evne til sosial omgang
  • Tilpasningsvansker
  • Kognitive vansker
  • Sansemotoriske vansker
  • Emosjonell sårbarhet

Kurset omtaler rettigheter, og gir praktiske eksempler på miljøtilrettelegging og samordning, og metodiske og pedagogiske tiltak som virker.

Kurset tar også for seg fremtidsprognoser; Krav til arbeidsplass.

Kursleder

Kursleder er Tere Wårheim. Terje har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training.