Innhold

Ringer i Vannet: Digitalt KAM-seminar

 • 26. nov 2020, til 27. nov 2020
 • Digitalt
 • Gratis for KAMer i Ringer i Vannet
 • Påmeldingsfrist Snarest
#205

Foreløpig program

Torsdag 26. november
 • 09:00 - 09:10
  Innledning

  v/ Paal Haavorsen, senior rådgiver i Arbeid & Inkludering

   

 • 09:10 - 10:00
  Arbeidsgivere er negative til å ansette unge arbeidssøkere med psykiske helseproblemer – hva kan vi gjøre med det?

  Innlegg til diskusjon med forsker Elisabeth Ugreninov ved Oslo Met

 • 10:00 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 11:00
  Beste praksis

  Innlegg fra 2 bedrifter og deres KAM'er

  1) Holli Mølle v/daglig leder Trygve Nesje og KAM Jans Petter Langsæter fra Arbeid & inkluderingsbedriften Deltagruppen i Østfold

  2) Service på 123 v/ Marianne Eide Fuglum og KAM Kjersti Rasmussen fra Arbeids og inkluderingsbedriften A2G.

   

 • 11:00 - 11:30
  Gruppediskusjon og oppsummering i plenum
 • 11:30 - 12:00
  Utdeling av RiV-prisen, diplomoverrekkelse og filmvisning
Fredag 27. november
 • 09:00 - 11:00
  Gruppediskusjoner

  Denne dagen vil sette fokus på ulike problemstillinger om hva Ringer i Vannet skal inneholde, strategisk valg mv.

  Vi benytter oss av muligheten til gruppediskusjoner i Zoom. Etter hvert diskusjonstema blir det en kort oppsummering i plenum.

  Planen for dagen blir:

  • Konsernavtalene; fordeles på KAM'ene?
  • Skal RiV-satsingen kun ha fokus på NHO-bedrifter?
  • Fortsette med diplomutdeling? Fordeler/Ulemper?
  • Bør vi forsøke å involvere NHO på regionsnivå?
  • Organisering og ansvar i den kommende RiV-satsingen
 • 11:00 - 11:10
  Pause
 • 11:10 - 12:00
  Gruppediskusjoner

  Innledning til diskusjon ved Paal Haavorsen om to tema:

  • KAM rollen skal/kan benyttes til innsalg av andre tjenester som A&I-bedriften kan tilby som f.eks. Kompetanse + og Ekspertbistand?
  • VTA – ansatte kan være aktuelle for formidling via RiV/KAM-enes rolle?