Arbeid & Inkludering

Innhold

Ringer i Vannet: Digitalt KAM-seminar

  • 26. nov 2020til 27. nov 2020
  • Digitalt
  • Gratis for KAMer i Ringer i Vannet

26. og 27. november arrangerer vi et digitalt seminar for KAM-er.

Det holdes fra 9-12 begge dager og vil første dag ha tema som gode eksempler på godt KAM-arbeid og innlegg til diskusjon fra forsker fra Oslo Met om utfordringer med å formidle unge arbeidsledige med psykiske lidelser.

Vi avslutter med å dele ut RiV-prisen 2020.

Dag to vil bli viet til bransjens nye satsing på Ringer i Vannet med diskusjoner om hvilken retning vil skal gå og hvordan vi skal gjøre det.

Endelig program vil bli klart om ca. 2 uker, men hold nå av datoene!