Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs for KAMer i Ringer i Vannet: Inclusive Job Design

  • 24. nov 2020til 19. des 2020
  • Digitalt
  • egenandel: kr. 1.950
  • Påmeldingsfrist 10. november

En viktig satsing med Ringer i Vannet er å stadig utvikle metoden i tråd med de prinsipper som evalueringen til NTNU Samfunnsforskning har vist gir gode resultater. Vi har i den forbindelse hatt kontakt med Brigitte van Lierop fra Nederland som har utvikle en metode hun kaller Inclusive Job Design.

Denne ble presentert i en workshop for våre KAM'er 18. september.
Tilbakemeldingene var gode, og vi har nå avtalt at Brigitte tilbyr et Online Training i Inclusive Job Design for inntil 12 deltakere. Metoden passer meget godt til Ringer i Vannet metoden. Den erfarer at virksomheter kan ved å innføre en alternativ rekrutteringsmåte (ved å ansette personer med nedsatt arbeidsevne) få arbeidet utført tilfredsstillende og på en rimeligere måte. Sider ved dette gjør vi i Ringer i Vannet i dag, men Brigitte har utviklet dette på en langt mer systematisk og dokumenterbar måte slik at arbeidsgivere endrer deres tankesett når det gjelder rekruttering. Se ellers mer omtale av Inclusive Job Design nedenfor.

Kurset/treningen innebærer totalt 8 digitale møter a 2,5 timer og 16 timer med hjemmearbeid. I tillegg vil hver deltaker få 2 timers personlig veiledning. Undervisningen vil foregå på engelsk.

Første kursdag vil være 24. november som består av 2 x 2,5 timer. Deretter vil det være to møter om lag 14 dager etterpå og så vil 5.og 6. møte være om lag 4 uker deretter og siste møte om lag tre uker etter det igjen. Eksakte datoer vil bli klart så snart vi har påmeldingen ferdig.

Siden dette er et meget omfattende kurs, og kostbart, blir det en egenandel på kr. 1 950.

Denne opplæringen inngår i en langsiktig strategi for å bygge opp kompetanse innen Inclusive Job Design i Norge slik at vi selv kan forta slik undervisning på sikt. De 12 som tar dette kurset vil da kunne bli aktuelle lærekrefter om de ønsker det. Her kan mulighetene bli store.

Inclusive Job Design is a comprehensive term for an employer-oriented method to create sustainable jobs for people with disabilities whose chances of competitive employment are limited, especially those that have a low level of education. Inclusive Job Design is based on the needs and demands of an employer.

The socially innovative method of Inclusive Job Design implies the re-designing of work processes and the splitting of tasks with the aim of creating a positive business case for the employer and in the same time become more inclusive.

Based on the questions of an employer, work processes will be analysed and where possible re-designed, allowing highly qualified staff to be more available for work for which they are trained and educated. And in the same time, those tasks for which they are too high educated, will be combined into functions that are suitable for people with disabilities who are now outside the labour market: regular and lasting functions that will be part of the company.

Inclusive Job Design has been successfully applied in many different work settings, in industry, retail, hospitals and nursing homes as well as white-collar environments. Employers realised an economic benefit when re-arranging the work and many persons with disabilities having low chances to find a job on the competitive labour market, were happy to join the workforce in a job that fits their competences.

Training Inclusive Job Design

During the training participants will learn how to apply the methodology of Inclusive Job Design in practice. The core of the training consists of combining the theoretical background of the methodology, with practical exercises to learn the basic skills of Inclusive Job Design, and exercises how to connect and advise employers about the possible business case in their company.

The training covers a total of eight online meetings of 2,5 hours and 16 hours of homework. During the first set of meetings, there will be a focus on theory and working with the instruments. The second set of meetings consist of working on a case study and developing the business case. The homework consists of ‘working in practice’, using the learned in a real-life situation. In between the meetings, participants have the opportunity to have regular contact with the trainer by video, phone and email.

Aim

At the end of the training, participants have the necessary knowledge and tools to be able to advice about the creation of sustainable jobs including the business case for the employer in a competitive setting, in order to employ people with a large distance to the labour market. Participants receive a certificate according to their performance.