Arbeid & Inkludering

Innhold

Læringsnettverket - Webinar om metoder til hjelp for personer med lærevansker

  • 24. sep 2020Kl. 09:00–10:30
  • Digitalt på Zoom
  • Gratis for medlemmer i Læringsnettverket
  • Påmeldingsfrist Snarest

Vår medlemsbedrift SPIR Oslo vil på dette webinaret presentere et Erasmus+ prosjekt de deltar i. Prosjektet jobber med å lage og teste metoder til bruk i opplæring og veiledning av både barn og voksne, der felles for målgruppen er at de har lærevansker.

Spir Oslo logo

Spir Oslo logo

Læringsnettverket ved Spir Oslo har siden høsten 2018 vært med i et Erasmus pluss-prosjekt, kalt MELoDY – MEthods for Learning Disorders in Youth. Frafallsproblematikk og utenforskap har fått mye oppmerksomhet i hele Europa og nevnes som en stor utfordring. Blant elevene som dropper ut av skolen ser vi at elever med lærevansker er i en særlig sårbar posisjon.

Med Melody-prosjektet har vårt mål vært å identifisere, dele og synliggjøre innovative metoder i Europa for å støtte lærere som jobber for å støtte barn, ungdommer og unge voksne med ulike lærevansker. I dette prosjektet skal vi se på metoder som kan brukes for å forhindre frafall og utenforskap. Det er et viktig mål for prosjektet at disse metodene skal være tilgjengelige for lærere og skoler, men også andre som jobber med opplæring av unge voksne med spesielle behov. Man skal kunne oppleve at dette blir en del av en verktøykasse i møtet med personer med lærevansker.

Webinaret holdes av Andreas Roald – spesialpedagog og teamleder i Læringsnettverket i Spir Oslo og Iris Kvammen – spesialpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning om spesifikke lærevansker

Workshopen består av en ca. 60 minutters presentasjon etterfulgt av et kvarters pause og avsluttes med en inntil 30 minutters diskusjon.

Det vil være et begrenset antall deltakere på kurset slik at det blir mulig med dialog.