Arbeid & Inkludering

Innhold

Digitalt kurs i sluttrapporter

  • 17. sep 2020til 18. sep 2020
  • Digitalt kurs på Zoom
  • Medlemmer: kr 4.100 Ikke-medlemmer: kr. 5.125
  • Påmeldingsfrist 4. september

I våre bedrifter går det med mye arbeidstid på å skrive rapporter. Dette kurset gir en innføring i grunnleggende prinsipper for rapportskriving med fokus på det juridiske aspektet. Man får videre tips for å effektivisere skriveprosessen.

Kurset er praktisk rettet, og egner seg både for de som skriver rapporter og de som leverer informasjon til rapportskriver.

Målet er å få en grunnleggende forståelse for prosessen med arbeidsinkludering, og hvordan man hensiktsmessig kan/bør dokumentere denne utfra bestillers forventninger.

Kurset vil ha en varighet på tilsammen 7 timer fordelt på to påfølgende dager.

  • Dag 1: 4 x 45 minutter med 15 minutters pause hver time fra kl 09:00 til kl 13.00
  • Dag 2. 3 X 45 minutter med 15 minutters pause hver time fra kl 09:00 til kl 12:00
Kursleder:

Anja Alme Siebke er juristutdannet, har lang erfaring innen arbeidsinkludering og har jobbet i mange år som faglig leder vår medlemsbedrift ved Fretex i Oslo.