Arbeid & Inkludering

Innhold

Digital workshop om Kompetansepluss

  • 17. sep 2020Kl. 12:30–14:00
  • Digitalt på Zoom
  • Kr. 850
  • Påmeldingsfrist Snarest

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet. Opplæringsleverandører – i samarbeid med offentlige og private bedrifter - kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Ordningen administreres av Kompetanse Norge.

Kompetanspluss har fokus på kompetanse som skal sikre at utsatte arbeidstakere ikke faller ut av arbeidslivet. I denne forbindelse er fokus på formell kompetanse i form av fagbrev svært viktig.

Flere av medlemsbedriftene i Arbeid & Inkludering har allerede prosjekter i gang gjennom Kompetansepluss, men vi mener det er rom for flere. Fønix AS i Sandefjord er en av Norges største leverandører av Kompetanspluss og har mye nyttig erfaring og kunnskap om ordningen som vi tror flere medlemsbedrifter vil ha nytte av.

Workshopen består av en ca. 60 minutters presentasjon etterfulgt av et kvarters pause og avsluttes med en inntil 30 minutter til spørsmål og diskusjon.

Det vil være et begrenset antall deltakere på kurset slik at det blir mulig med dialog.

 

Ingrid Wilhelmsen og Jan Evensen fra Fønix leder workshopen.