Arbeid & Inkludering

Innhold

Asperger syndrom i arbeid

  • 22. sep 2020til 23. sep 2020
  • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
  • Medlemmer: kr. 4.600 Ikke-medlemmer: kr. 5.750
  • Påmeldingsfrist 7. september

Mennesker med Asperger syndrom, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser.

#205

For å lykkes med å integrere personer med AS i arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

Kurset tar for seg:

  • Hva er Asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Kartlegging av styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid

Målgruppe: Kurset passer for veiledere i alle sektorer som jobber med inkludering av personer med asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV og i vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Kurset vil også være aktuelt for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis. Andre med oppfølgingsansvar for personer med diagnosen (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.  

 

Tilbakemeldingene fra forrige kurs var veldig positive - se her for evaluering

 

Kursholdere er Linda Nygård og Siri Kvalheim.

Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag daglig leder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften

Siri Kvalheim har solid erfaring som kursholder, veileder og koordinator i arbeids- og inkluderingsbedriften Astero. Siri er sertifisert karriereveileder og har jobbet i tiltakene «Arbeid med Bistand», «Avklaring» og «Veien Videre». Siri er nå avdelingsleder for Spesialistbedriften i Molde.

 

Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs.