Arbeid & Inkludering

Innhold

Grunnleggende kurs i rapportskriving til Nav. Hva du må kunne?

  • 25. sep 2020Kl. 08:30–12:00
  • Digitalt på Zoom
  • Medlemmer kr. 1.200 Ikke-medlemmer kr. 1.500
  • Påmeldingsfrist 10. september

Arbeidsevnevurderinger basert på folketrygdlovens vilkår ved vurdering av redusert arbeidsevne – Hva må dokumenteres?

Dette kurset tar for seg NAVs regelverk som man må forholde seg til når man skriver rapporter, hva som må dokumenteres og hvorfor må det dokumenteres. Hvilke er de grunnleggende vilkårene for å fylle lovens krav, hvor kan man trå feil, partenes ulike roller og forventningene til disse.

Kurset vil fokusere på hvordan du kan skrive en god arbeidsevnevurdering og hvordan være sikker at den inneholder de rette vurderinger.

Kurset er praktisk rettet og egner seg både for de som skriver rapporter og for de som medvirker i prosessen.

Målet med kurset er dermed å gi deg en grunnleggende forståelse for regelverket som et verktøy i prosessen. NAV har klare regler som ligger til grunn for sine avgjørelser, f.eks ved vurdering av arbeidsevne og uførevurderinger. Det er essensielt at vi har en felles forståelse og kjenner reglene for at produktet som bestilles og leveres har den kvalitet som etterspørres. Kurset gir en raskt og praktisk innføring i denne delen av regelverket.

Kurset blir avholdt digitalt på Zoom. Kurset vil ha en varighet på 3 timer fordelt på 3 x 45 minutters forelesninger med 15 minutters pauser.

Kursleder:

Anja Alme Siebke er juristutdannet, har lang erfaring innen arbeidsinkludering og har jobbet i mange år som faglig leder vår medlemsbedrift ved Fretex i Oslo.