Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs innholdsproduksjon

  • 12. mai 2020til 14. mai 2020
  • Oslo
  • Påmeldingsfrist 3. april 2020
Opplæringen i innholdsproduksjon i aiLæring består av følgende 4 sekvenser:
 

1. Forberedende videomøte (felle for 2-4 bedrifter)

Målet med forberedelsene er å gi deltakerne tid til å tenke gjennom, finne frem og produsere innhold som skal brukes i de to nettkursene som skal produseres som en del av opplæringen. Gjennomføres som videomøte; https://whereby.com/arbeidoginkludering

 

2. Webinar - Hvordan lage god e-læring (felles for 2-4 bedrifter)

Vi tar for oss hva som skal til for å lage god e-læring. Hva må man gjør før - under - etter kursproduksjon

 

3. Samling (felles 2-4 bedrifter)

Samlingen gjennomføres over 3 dager og er lagt opp som en workshop der deltakerne selv bygger egne nettkurs. Opplæringen veksler mellom korte opplæringssekvenser i plenum, oppgaveløsning og individuell veiledning fra instruktørene. Alle må ha med egen PC.

 

4. Videooppfølging (for den enkelte bedrift)

Det er lagt opp til videooppfølging i etterkant av samlingen. Målet med dette møtet er at dere skal få avklart spørsmål/utfordringer som har dukket opp når dere har jobbet med innholdet hjemme. Gjennomføres som videomøte; https://whereby.com/arbeidoginkludering

 Nærmere informasjon og påmelding i aiLæring.