Arbeid & Inkludering

Innhold

Samling for næringslivskontakter (KAM)

 • 11. feb 2020Kl. 10:00–15:30
 • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo
 • Gratis for bedrifter som er med i Ringer i Vannet satsingen
 • Påmeldingsfrist Snarest

Sett av 11. februar til nyttig og viktig samling. Arbeid og Inkludering i NHO arrangerer samling for landets næringslivskontakter/KAMer.

Dagen byr på kompetanseheving innen Ringer i Vannet-arbeidet, arbeidsgiverperspektiv på inkludering, innføring i sosial bærekraft og rom for erfaringsutveksling på tvers av regioner.

Programmet er nyttig, relevant og vi håper å se så mange av dere som mulig. Se program under.

Samlingen vil være gratis for KAM fra Arbeid og Inkludering som er med i satsningen Ringer i Vannet. Hvis din bedrift ønsker å delta med flere representanter er prisen kr. 1.800 pr. person.

Føreløpig program
Møterom Sinnataggen
 • 10:00 - 10:15
  Velkommen og inngangsord
  • Kenneth Stien, direktør i Arbeid og Inkludering
 • 10:15 - 11:00
  Aktivering av arbeidsgiverne i arbeidsinkludering

  Thomas Bredgaard kjenner skandinavisk arbeidsmarked godt, har vært opponent for doktorgradsarbeid om RiV ved Oslo Met og kommer til samlingen for å dele av sin oppdaterte kunnskap og forskning på arbeidsgiverperspektiv på inkludering. 

  • Thomas Bredgaard, Insitut for Statskundskab, Ålborg Universitet
 • 11:00 - 11:30
  Servicekonsernet ISS og Ringer i Vannet som inkluderende rekrutteringskanal

  Med 11 000 mennesker på jobb hver dag, fordelt på over 120 nasjonaliteter, har ISS massiv mangfoldserfaring. Det deler de med mange av NHO Service og Handels medlemsbedrifter. Representanter fra People & Culture i ISS Norge er invitert for å snakke om Ringer i Vannet som rekrutteringskanal. I 2020 intensiveres samarbeidet med Arbeid og Inkludering gjennom Ringer i Vannet rundt om i landet – hvorfor ønsker ISS et tett samarbeid? Og med felles mål om flere mennesker i arbeid - hva skal vi sammen forsterke for å skape konkrete resultater?

  • Per Ole Torvund og Marianne Grimsøen, People & Culture i ISS Norge
 • 11:30 - 11:40
  Kort pause
 • 11:40 - 12:15
  Gode metoder deles: Ringer i Vannet eksporteres til Middelhavslandene

  Anne Hege Strand, kommer og forteller om prosjektet YOUTHShare. De rekrutterer KAMer etter norsk modell i et prosjekt der NEETs i Middelhavet er målgruppen. I noen regioner står opptil 60 % av de unge utenfor arbeidslivet. Hva kan vi selv lære av det andre lærer av oss?

  • Anne Hege Strand, forsker ved Fafo
 • 12:15 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Hvilke kompetansebehov har næringslivet i fremtiden?

  Bakke bidrar med sin brede kunnskap om samfunnsutvikling, næringspolitikk og kompetanse- og arbeidskraftsbehov.

  • Morten Nygård Bakke, næringspolitisk fagsjef i NHO Viken
 • 13:30 - 14:00
  Samarbeidspanel

  Med representanter fra NAV Fredrikstad og Norasonde, Deltagruppen og Inko.

 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 14:45
  Relasjonsbygging for merverdi

  KAM og næringslivskontakt ved Topro Kompetanse, Bodil Hansen, kommer sammen med HR-sjef i Hunton AS, Tore Bergsveen. Vi får innblikk i et strålende eksempel fra Innlandet der en Ringer i Vannet-avtale har beredt grunnen for et samarbeid mellom offentlige instanser, inkluderingsbedrift og arbeidsgiver, eksemplet viser inkluderingskompetanse i praksis. Stikkord er smidig nedbygging av silotenkning, kvalifisering, modulbasert fagopplæring og stabile ansettelser.

  • Bodil Hansen, KAM og næringslivskontakt ved Topro Kompetanse og Tore Bergsveen, HR-sjef i Hunton AS
 • 14:45 - 15:00
  RiV i 2020 – mye å glede seg til!
  • Ingeborg Malterud, spesialrådgiver NHO Arbeid og Inkludering, nasjonalt ansvarlig Ringer i Vannet
 • 15:00 - 15:30
  Sysselsetting som sosial bærekraftstrategi. Hvorfor det?

  Bærekraftsmålene vil stå helt sentralt i det kommende tiåret. Norsk næringsliv skaper arbeidsplasser og arbeidsinkludering er essensielt for en bærekraftig velferdsutvikling, desto viktigere blir samarbeidet mellom jobbskapere og inkluderingsaktører. Konkret og målbart. Kim Gabrielli gir oss en kunnskapsbasert og inspirerende avslutning på samlingen.

   

  • Kim Gabrielli, direktør UN Global Compact Norge